• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder vinter 2022

Det er med stor sorg, vi den 17. oktober modtog meddelelsen om Knuds død. Knud har i 13 år været medlem af bestyrelsen og redaktør af vores kvartårlige pjece, og vi skylder ham stor tak for indsatsen. Læs mere i mindeordene for Knud. I dette nummer kan du læse nyt om vores projekt for rehabilitering af personer med handicap i […]

Nye ansigter i bestyrelsen

På vores generalforsamling den 7. maj 2022 blev Hans Pedersen og Caroline Loldrup valgt som nye medlemmer til bestyrelsen. Hans Pedersen er formand for menighedsrådet ved Rosenkranskirken på Bornholm, og er selvstændig erhvervsdrivende. Hans er gift med Francisca og er aktiv i Kræftens Bekæmpelse og KLF kirke og Medier. Hans ønsker at være med til at etablere og udvikle projekter […]

Leder efterår 2022

I dette nummer kan du læse uddrag af en årsrapport fra vores ernæringsprojekt i Uganda, nyt fra vores projekt i Indien, hvor vi hjælper børnehjemmet “Mother and Child”, nyt fra børnehjemmet for forældreløse og handicappede børn ’House of Hope’ i Vietnam, og kort nyt fra bofællesskabet for handicappede i Zimbabwe. Endelig er der også information om status for vores støtte […]

Leder forår 2022

2021 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi udbetalte over 1 million kroner til vore projekter. I dette nummer kan du læse om vores nye projekt i Guatemala, status for indsamlingen til børnehjemmet i Vietnam og en ’case study’ fra CHILD projektet i Kenya. Der er også en indkaldelse til vores generalforsamling. Vores projekt i Venezuela […]

Nyt projekt i Zimbabwe

Sankt Vincent grupperne er ved at underskrive kontrakt med et nyt projekt ’Windhover Trust’ i Zimbabwe. Det drejer sig om et bofællesskab af handicappede, som Tro og Lys her i Danmark har støttet i mange år. Baggrund Inge Switon, der har været aktiv i Tro og Lys i mange år skriver, at det hele startede i 1996 på et internationalt Tro og Lys […]