• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Betænk vores arbejde ved testamentering af arv

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har et samarbejde med Dokument 24, som gør det muligt at oprette testamenter gratis, når SVG er betænkt i testamentet. Når du opretter testamentet, kan du selv bestemme fordelingen af din arv. Du vælger dermed, hvor meget du tiltænker dine arvinger, og hvor meget du ønsker at tiltænke os. Du vælger også selv, om din arv skal øremærkes til et bestemt projekt eller formål.

Som humanitær organisation er Sankt Vincent Grupperne fritaget for boafgift. Vores projekter vil således få glæde af det fulde beløb.

Du kan finde vejledning til oprettelse af testamente på vores hjemmeside under ’Støttemuligheder’.