• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Regnskab for 2021

2021 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr. 1.000.797 til vores projekter.  Vi fik indsamlet 1.144.299 kroner heraf 92.605 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder, ordenshuse og Kulturstyrelsen (hvor tilskud alene går til vores driftsomkostninger). Det glæder os, at bidrag fra enkeltpersoner er støt stigende. Tusind tak for jeres bidrag!

Regnskabet er afleveret til revisoren.

Hovedtal for indtægter og udgifter og bidragsfordeling for 2021.