• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Nyt projekt i Guatemala

I et af de hårdest belastede slumkvarterer i Guatemala By, kvarteret “El Limón” i hovedstadens zone 18, driver de dominikanske missionssøstre af rosenkransen et hjem for helt unge kvinder.

Pigerne kommer fra fattige og udsatte indianske familier fra de fattigste egne i Guatemala og får ved at bo hos søstrene i hovedstaden muligheden for at gå i mellemskole og tage studentereksamen eller en erhvervsuddannelse. Der bor permanent ti piger hos søstrene, der følges tæt og får hjælp til både studier og personlig dannelse.

Dette initiativ er et af mange indenfor ”Projekt Visdomsnetværk”, hvor Dominikanersøstrene arbejder med og for fattige og udsatte kvinder flere steder i Guatemala ved at opbygge netværk og skabe uddannelsesmuligheder

Skt. Mariæ kirke (Frederiksberg) har allerede i to år støttet projektet, og fra 1. januar 2022 har SVG indgået en 3-årig kontrakt om støtte til projektet. Jakob Egeris Thorsen er udpeget som SVG-repræsentant og har etableret en lokalgruppe på syv personer, der bakker op om projektet.

Projektet sørger for boliger til 12-16 teenagepiger, der får mulighed for at modtage videregående uddannelse (gymnasium) i et voldeligt og fattigt kvarter i Guatemala City (Colonia El Limón, zone 18).

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Guatemala.