• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde i Herlev

Onsdag den 18. maj kl. 19.00 afholder Sankt Vincent Grupperne årsmøde i menighedssalen ved Vor Frue Kirke i Herlev, Herlevgårdsvej 14.

På mødet er der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent for 2017
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om planlagte aktiviteter
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er årsmødet. I dette kan del-tage en repræsentant for hver af Sankt Vincent Gruppernes lokalgrupper, et medlem af pastoralrådet, menigheds-repræsentanter og medlemmer af besty-relsen, som alle er stemmeberettigede.

Sankt Vincent Grupperne afholdt sit første årsmøde i 2015, hvor Poul Skallerup blev valgt som formand for en periode af to år. Stig Gelslev nu kasserer og redaktør Knud Kluge blev ligeledes valg for to år. Sr. Hildegard Doods blev valgt som pastoralrådets repræsentant og Bo Johansson, Roskilde valgt som repræsentant for lokalgrupperne – begge for to år. I år er Henrik og Melissa Loldrup på valg.

Kontingentet, der blev vedtaget sidste år gældende for både 2015 og 2016 er på 50 kr.