• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2016

Kære læser,

2015 blev et rigtig godt år, hvor vi fik støttet vore projekter med ca. 881.000 kr. Tusind tak for jeres bidrag! På side 8 bringer vi nøgletallene for indtægter og udgifter de sidste tre år. Indtægterne var på ca. 742.000 kr. – altså havde vi en ubalance mellem indtægterne og udgifterne. Regnskabet er afleveret til revision hos vores revisor.

Vi har nu indgået en PBS aftale med Nets, der betyder at man kan få trukket sit bidrag til Sankt Vincent Grupperne via betalingsservice. Vi opfordrer alle til at tilmelde sig under PBS tilmelding på vores hjemmeside.

På bestyrelsens årlige heldagsmøde, besluttede vi bl.a. at ændre vedtægterne, så bestyrelsen kan udvides med to suppleanter. Vi er meget interesserede i at få nogle yngre personer i bestyrelsen. På grund af de manglende indtægter besluttede vi også at søge om støtte fra flere fonde og foreninger og at gennemføre en kampagne for at øge antallet af bidragydere.

Vi bringer i dette nummer nyt om vores projekt for gadebørn i Brasilien og vores skoleprojekt i Congo.

I FN’s nye bæredygtighedsmål er uddannelse stadig et vigtigt indsatsområde. Bl.a. ønsker man at sikre gratis, ligeværdig kvalitetsskolegang for alle piger og drenge, at sørge for førskoleforberedelse og at sikre adgang til betalelig kvalitetsuddannelse til alle kvinder og mænd. En del af Sankt Vincent Gruppernes projekter drejer sig netop om hjælp til skolegang for fattige.

Vi håber fortsat på jeres støtte til vore projekter