• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

40 fattige skoleelever adopteret af Sankt Vincent Grupperne

Det er ikke så let for fattige forældre i Congo, når de ønsker, at deres børn skal i skole og på sigt få en uddannelse, så de kan klare sig i samfundet.

Sankt Vincent Grupperne har for nylig tegnet en ny kontakt med redemptoristerne  i Kinshasa i Congo, en kontrakt som sørger for at 40 fattige skoleelever og studenter får mulighed for at uddanne sig.

Det to-årige projekt betaler for skole-udgifter transport og andre udgifter, som forældrene ellers skulle betale for at få deres børn i skole; det gælder også for de fem unge, som nu kan gennemføre deres universitetsuddannelse.

10 elever i børnehaven, 15 elever i grundskolen, 10 elever i gymnasiet og 5 elever på universitetet støttes med i alt 51.000 kr. per år.

Redemptoristerne sørger for, at lokalsamfundet bevidstgøres om, at uddannelse er vigtig og at især uddannelse af piger har stor betydning for samfundet.

Den Demokratiske Republik Congo ligger i Centralafrika og har en befolkning på 71 millioner mennesker. Landet hører til de fattigste lande i verden.

Congo står med enorme udfordringer i at sørge for uddannelse til alle børn og unge. Landets første prioritet er at brødføde børnene; uddannelse kommer dermed ind som en anden prioritet.

I skolesystemet er det især pigerne det går udover. Det prøver projektet at råde bod på for nogle piger.

Sankt Vincent grupperne har igennem flere år støttet redemptoristerne i deres utrættelige arbejde for fattige familier.

Støt projektet med et bidrag. Et barn i grundskolen koster 85 kr. om måneden.

s4