• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam I: Håbets hus

“Sisters of Holy Cross Congregation” i Hue city i Vietnam har tegnet en toårig kontrakt med Sankt. Vincent Grupperne. Projektet er specielt rettet mod handicappede børn. Mai Am Hy Vong eller “Håbets hus” tager sig af 51 børn. Projektet beløber sig 29.860 USD, og kongregationen har bedt Sankt Vincent Grupperne om 10.000 USD, dvs. knap 60.000 kr.. De vil selv sørge for det resterende beløb fra andre organisationer. Børnenes mad, undersøgelser og medicin beløber sig alene til 117.000 kr. pr. år.

Centeret er oprettet i 2000 og har som mål at tage imod forældreløse og handicappede børn, som er forladte og ikke har noget sted at bo. De får her mad, husly, uddannelse og genoptræning. Som handicappet, fattig eller syg har man kun få muligheder for at klare sig i Vietnam, men en katolsk nonne, Sr. Ho thi Hien, og tre andre medsøstre, har startet et hjælpearbejde blandt disse ensomme mennesker. Lige nu arbejder søstrene hver dag med at skaffe mad, tøj og medicin til disse udstødte, men håbet er at få etableret et hjem, hvor de kan bo i trygge omgivelser. Søstrene ønsker at støtte disse uheldige børn mest muligt og forbedre deres forhold, så de kan leve med deres handicap og blive integreret i samfundet og med tiden klare sig selv.

Hjemmet giver søstrene mulighed for at etablere en systematisk undervisning, så nogle af de fattige forhåbentlig kan få arbejde og komme ud af fattigdommen.

Ønsker du at ”øremærke” dit bidrag til Sr. Ho thi Hien så skriv ”Håbets hus” på girokortet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *