Kategorier
Vietnam III

Vietnam III: Mad og medicinsk hjælp til minoritetsbefolkning

SVG støtter fortsat et missionscenter (kloster) i et bjergområde i Khanh Vinh distriktet i Vietnam. Her bor og arbejder 2 franciskanermunke (Cupertino Nguyen Dinh Ngoc og Pet. Phan xuân Dương). Sidstnævnte er uddannet sygeplejerske.

SVG støtter årligt klosteret med 40.000kr. og pengene bliver primært brugt af klosteret til indkøb og udlevering af medicin samt indkøb og udlevering af mad.

Cupertino Nguyen skriver i en ny rapport, at Covid-19 virussen nu er under kontrol i regionen og befolkningen er pligtig til at få 3 vaccinationer.

Han oplever, at lokalbefolkningens sygdomme især skyldes dårlig kost og et stort alkoholforbrug hos både kvinder og mænd. De passer ikke på deres helbred, de har meget overarbejde og når de har penge nok, så bliver de hjemme og drikker.

De typiske sygdomme folk skal behandles for er hovedpine, tandpine, feber, hoste, diarré, gigt og leverkræft.

De fleste mennesker har deres eget jordlod, hvor der plantes bananer, ris, majs, maniok og “keo” en slags plante til at producere papir. Regeringen hjælper dem i regntiden. Klosteret hjælper dem også, når de har midler til dette.

Munkene har nu tilladelse til at besøge alle landsbyerne, så Cupertino Nguyen kan nu frit fortsætte sit missionsarbejde, men som han skriver, så er regeringen altid bange for ”modstanden, reaktionær tænkning og sandheden” – så hans religiøse indsats skaber fortsat problemer for ham.

Du kan støtte projektet ved at betale et beløb på reg.nr. 3667, konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379.

Mærk indbetalingen Vietnam 3.

Kategorier
Vietnam III

Vietnam III: Khanh Vinh Missionscenter

SVG har siden 2009 støttet et missionscenter i Dong Dai, Vietnam, ledet af broder Benedict Le huy My.  Støtten muliggør, at missionscenteret kan købe medicin og give gratis behandling til de fattige befolkningsgrupper. På grund af politisk forfølgelse fra regeringens side måtte missionscenteret i januar 2016 flytte til et bjergområde i Khanh Vinh distriktet. Her har missionscenteret etableret sig blandt 17 mindre landsbyer med en samlet befolkning på ca. 20.000 personer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Broder Benedict og hans medhjælpende brødre må ikke besøge landsbyerne, så beboerne er nødt til at opsøge centeret, når de har behov for hjælp. Centeret modtager dagligt ca. 100 patienter til behandling. Grundet manglende og dårlig ernæring er de almindelige sygdomme engelsk syge, bronkitis, indvoldsorm, og virusinfektioner, der forårsager opkastning og diarré. Er der behov for at en person skal til behandling på et sygehus, så giver centeret økonomisk støtte til vedkommende.

Missionscenteret yder også støtte til befolkningsgruppernes dagligdag, så som følgerne af storme og mislykkede afgrøder. I 2018 oplevede bjergområdet store oversvømmelser med ødelagte huse og afgrøder til følge. Derfor har missionscenteret ydet supplerende hjælp med indkøb af mad til uddeling.

SVG støttede i 2018 dette projekt med 40.000 kr. Pengene blev anvendt til køb af medicin, indkøb af en kørestol og støtte til 36 fattige studerende. Herudover har missionscenteret fra anden side fået økonomisk støtte til reparation af en række huse og tilhørende vvs-arbejde.

Kategorier
Vietnam III

Vietnam III: Medicin til fattige familier

Sankt Vincent Grupperne har i juli undertegnet en ny tre-årige kontrakt med franciskanerne i Vietnam om en forlængelse af det eksisterende projekt, der tilgodeser den fattige befolkning i flere landdistrikter med medicin.

De fattige minoritetsgrupper tilses ikke af det offentlige, hvorfor franciskanerne har overtaget den grundlæggende sundhedspleje. Minoritetsgrupperne lider af en række almindelige sygdomme som malaria, diarre, luftvejssygdomme som bronkitis m.v. Det skal indkøbet af medicin nu råde bod på. Desuden får de, der skal på hospitalet en lille sum penge, så de kan betale for opholdet. Sognet, som drives af franciskanere, anslår, at der fortsat skal bruges 40.000 kr. årligt de næste tre år. Dette beløb er nu via den nye kontrakt garanteret af Sankt Vincent Grupperne.

Der bor omkring 20.000 mennesker i sognet. Franciskanernes mission var allerede organiseret før 1975, hvor Vietnam var delt i en sydlig stat og en nordlig stat. Efter 1975 hvor Vietnam blev til ét land under kommunistisk styre havde kirken ikke længere tilladelse til at missionere ude i landsbyerne. Derfor måtte landsbybeboerne hver søndag komme til dem f.eks. til messe og undervisning; flere kommer også til hverdagsmesserne og efter messen får de fattige mulighed for at blive helbredsundersøgt, og hvis det er nødvendigt behandlet på franciskanernes klinik. De anslår, der kommer 50 patienter hver eneste dag.

Father Benedikt har i flere år været ansvarlig for minoriteter i Dong Dai_Khanh sogn. Sankt Vincent Grupperne har hjulpet sognet gennem flere år, og p. Benedikt opfordrer os til at fortsætte denne støtte fremover.
Missionscenteret modtog i årene forud ca. 9.000 etniske minoriteter. Disse mennesker kommer fra de nærliggende fattige landsbyer og fra de omkringliggende bjergområder. Personerne kommer til missionscenteret, da de er fattige og ikke har penge til at betale for de behandlinger de behøver. Den årlige indtægt for disse mennesker er ca. 45 USD (ca. 270 kr.).
I det omfang missionscenteret ikke kan hjælpe den enkelte, så sender de personen videre til et hospital og bidrager til betalingen for behandling med en del af de midler de løbende modtager fra SVG.
Missions-centeret virker i et område, hvor de kommunistiske myndigheder gør deres til, at centerets humanitære hjælpearbejde bliver besværliggjort. De kommunistiske myndigheder har krævet, at missionscenteret bliver nedlagt i det nuværende område, og at det blev flyttet til et nyt fjernereliggende område oppe i bjergene.

I begyndelsen af året blev det derfor besluttet af provencialen, at franciskanerne skulle forlade Dong Dai sogn og flytte til Khanh Vinh sogn for at fortsætte deres mission der blandt de fattige minoriteter. Fader Benedict oplyser, at centrets medicinske hjælpeprogram vil fortsætte uformindsket i tiden fremover.
I det nye sted, står vi over for mange problemer med bl.a. politiet og regeringen m.v., fortælles det i ansøgningen. Jeres økonomiske hjælp er meget nyttig for vores mission, så de fattige får god sundhedsmæssig hjælp. På forhånd mange tak for jeres forhåbentlig positive behandling af vores ansøgning, skriver p. Benedikt til Sankt Vincent Grupperne.
Ansøgningen blev selvfølgelig bevilget og gælder nu for de næste tre år, hvilket er et år længere end tidligere.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3347, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen Vietnam III.

Kategorier
Vietnam III

Vietnam III: Medicinsk behandling af etniske minoriteter i Dong Dai området

Rapport fra fader Benedict le Huy My ofm, Provincia S. Francisci in Vietnam, Nha Trang / Vietnam

SVG har modtaget en årsrapport fra fader Benedict, hvori han rapporterer, at missionscenteret igennem 2013-2014 modtog ca. 9.100 etniske minoriteter. Disse mennesker kommer fra de nær- liggende fattige landsbyer og fra de omkringliggende bjergområder. Person- erne kommer til missionscenteret, da de er fattige og ikke har penge til at betale for de behandlinger de behøver. Den årlige indtægt for disse mennesker er ca.45USD (ca. 270 kr.).

I det omfang missionscenteret ikke har kompetencer til at hjælpe den enkelte, så sender de personen videre til et hospital og bidrager til betalingen for denne behandling med en del af de midler de løbende modtager fra SVG.

Missionscenteret virker i et område, hvor de kommunistiske myndigheder gør deres til, at centerets humanitære hjælpearbejde bliver besværliggjort. Hertil kommer udfordringen med, at prisen for den nødvendige medicin til stadighed er genstand for prisstigninger. De kommunistiske myndigheder har for nylig krævet, at missionscenteret skal nedlæg- ges i det nuværende område og krævet at det flyttes til et fjernere område oppe i bjergene, men fader Benedict fortæller, at centerets medicinske hjælpeprogram vil fortsætte uformindsket i tiden fremover.

Medicin-dong-dai

Kategorier
Vietnam III

Vietnam III: Ny projektaftale med Dong Dai

Sankt Vincent Grupperne har i godt to år støttet Dong Dai Missions Center i Vietnam.

I juli godkendte vi projektet ”Finansiel støtte til indkøb af lægemidler til mindretallene og de fattige i Khanh Vinh distriktet”.

Dong Dai sogn ligger 25 km nordvest for Nha Trang by og har en befolkning på 7.000 indbyggere. Minoritetsbefolkingen bor i et antal mindre landsbyer. De ligger over 40 km fra Dong Dai sogn og omfatter ca. 30.000 indbyggere.

Minoritetsbefolkningen er meget fattig. Der er mangel på sundhedspleje og begrænset adgang til lægemidler. Der er mange sygdomme som f.eks. fejlernæring, mangelsygdomme, bronkitis, gastroenteritis, eksem, børnesår og ledsmerter.

Dong Dai Missions Centers apotek er åbent tre dage om ugen for at modtage patienter fra minoritetsbefolkningen. Der modtages ca. 80 patienter pr. dag.

Sankt Vincent Grupperne støtter projektet med kr. 34.000 pr. år de næste to år.

Dong-Dai