• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam III: Mad og medicinsk hjælp til minoritetsbefolkning

SVG støtter fortsat et missionscenter (kloster) i et bjergområde i Khanh Vinh distriktet i Vietnam. Her bor og arbejder 2 franciskanermunke (Cupertino Nguyen Dinh Ngoc og Pet. Phan xuân Dương). Sidstnævnte er uddannet sygeplejerske. SVG støtter årligt klosteret med 40.000kr. og pengene bliver primært brugt af klosteret til indkøb og udlevering af medicin samt indkøb og udlevering af mad. Cupertino […]

Vietnam III: Khanh Vinh Missionscenter

SVG har siden 2009 støttet et missionscenter i Dong Dai, Vietnam, ledet af broder Benedict Le huy My.  Støtten muliggør, at missionscenteret kan købe medicin og give gratis behandling til de fattige befolkningsgrupper. På grund af politisk forfølgelse fra regeringens side måtte missionscenteret i januar 2016 flytte til et bjergområde i Khanh Vinh distriktet. Her har missionscenteret etableret sig blandt […]

Vietnam III: Medicin til fattige familier

Sankt Vincent Grupperne har i juli undertegnet en ny tre-årige kontrakt med franciskanerne i Vietnam om en forlængelse af det eksisterende projekt, der tilgodeser den fattige befolkning i flere landdistrikter med medicin. De fattige minoritetsgrupper tilses ikke af det offentlige, hvorfor franciskanerne har overtaget den grundlæggende sundhedspleje. Minoritetsgrupperne lider af en række almindelige sygdomme som malaria, diarre, luftvejssygdomme som bronkitis […]

Vietnam III: Medicinsk behandling af etniske minoriteter i Dong Dai området

Rapport fra fader Benedict le Huy My ofm, Provincia S. Francisci in Vietnam, Nha Trang / Vietnam SVG har modtaget en årsrapport fra fader Benedict, hvori han rapporterer, at missionscenteret igennem 2013-2014 modtog ca. 9.100 etniske minoriteter. Disse mennesker kommer fra de nær- liggende fattige landsbyer og fra de omkringliggende bjergområder. Person- erne kommer til missionscenteret, da de er fattige og […]

Vietnam III: Ny projektaftale med Dong Dai

Sankt Vincent Grupperne har i godt to år støttet Dong Dai Missions Center i Vietnam. I juli godkendte vi projektet ”Finansiel støtte til indkøb af lægemidler til mindretallene og de fattige i Khanh Vinh distriktet”. Dong Dai sogn ligger 25 km nordvest for Nha Trang by og har en befolkning på 7.000 indbyggere. Minoritetsbefolkingen bor i et antal mindre landsbyer. […]