• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam III: Khanh Vinh Missionscenter

SVG har siden 2009 støttet et missionscenter i Dong Dai, Vietnam, ledet af broder Benedict Le huy My.  Støtten muliggør, at missionscenteret kan købe medicin og give gratis behandling til de fattige befolkningsgrupper. På grund af politisk forfølgelse fra regeringens side måtte missionscenteret i januar 2016 flytte til et bjergområde i Khanh Vinh distriktet. Her har missionscenteret etableret sig blandt 17 mindre landsbyer med en samlet befolkning på ca. 20.000 personer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Broder Benedict og hans medhjælpende brødre må ikke besøge landsbyerne, så beboerne er nødt til at opsøge centeret, når de har behov for hjælp. Centeret modtager dagligt ca. 100 patienter til behandling. Grundet manglende og dårlig ernæring er de almindelige sygdomme engelsk syge, bronkitis, indvoldsorm, og virusinfektioner, der forårsager opkastning og diarré. Er der behov for at en person skal til behandling på et sygehus, så giver centeret økonomisk støtte til vedkommende.

Missionscenteret yder også støtte til befolkningsgruppernes dagligdag, så som følgerne af storme og mislykkede afgrøder. I 2018 oplevede bjergområdet store oversvømmelser med ødelagte huse og afgrøder til følge. Derfor har missionscenteret ydet supplerende hjælp med indkøb af mad til uddeling.

SVG støttede i 2018 dette projekt med 40.000 kr. Pengene blev anvendt til køb af medicin, indkøb af en kørestol og støtte til 36 fattige studerende. Herudover har missionscenteret fra anden side fået økonomisk støtte til reparation af en række huse og tilhørende vvs-arbejde.