• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam III: Medicin til fattige familier

Sankt Vincent Grupperne har i juli undertegnet en ny tre-årige kontrakt med franciskanerne i Vietnam om en forlængelse af det eksisterende projekt, der tilgodeser den fattige befolkning i flere landdistrikter med medicin.

De fattige minoritetsgrupper tilses ikke af det offentlige, hvorfor franciskanerne har overtaget den grundlæggende sundhedspleje. Minoritetsgrupperne lider af en række almindelige sygdomme som malaria, diarre, luftvejssygdomme som bronkitis m.v. Det skal indkøbet af medicin nu råde bod på. Desuden får de, der skal på hospitalet en lille sum penge, så de kan betale for opholdet. Sognet, som drives af franciskanere, anslår, at der fortsat skal bruges 40.000 kr. årligt de næste tre år. Dette beløb er nu via den nye kontrakt garanteret af Sankt Vincent Grupperne.

Der bor omkring 20.000 mennesker i sognet. Franciskanernes mission var allerede organiseret før 1975, hvor Vietnam var delt i en sydlig stat og en nordlig stat. Efter 1975 hvor Vietnam blev til ét land under kommunistisk styre havde kirken ikke længere tilladelse til at missionere ude i landsbyerne. Derfor måtte landsbybeboerne hver søndag komme til dem f.eks. til messe og undervisning; flere kommer også til hverdagsmesserne og efter messen får de fattige mulighed for at blive helbredsundersøgt, og hvis det er nødvendigt behandlet på franciskanernes klinik. De anslår, der kommer 50 patienter hver eneste dag.

Father Benedikt har i flere år været ansvarlig for minoriteter i Dong Dai_Khanh sogn. Sankt Vincent Grupperne har hjulpet sognet gennem flere år, og p. Benedikt opfordrer os til at fortsætte denne støtte fremover.
Missionscenteret modtog i årene forud ca. 9.000 etniske minoriteter. Disse mennesker kommer fra de nærliggende fattige landsbyer og fra de omkringliggende bjergområder. Personerne kommer til missionscenteret, da de er fattige og ikke har penge til at betale for de behandlinger de behøver. Den årlige indtægt for disse mennesker er ca. 45 USD (ca. 270 kr.).
I det omfang missionscenteret ikke kan hjælpe den enkelte, så sender de personen videre til et hospital og bidrager til betalingen for behandling med en del af de midler de løbende modtager fra SVG.
Missions-centeret virker i et område, hvor de kommunistiske myndigheder gør deres til, at centerets humanitære hjælpearbejde bliver besværliggjort. De kommunistiske myndigheder har krævet, at missionscenteret bliver nedlagt i det nuværende område, og at det blev flyttet til et nyt fjernereliggende område oppe i bjergene.

I begyndelsen af året blev det derfor besluttet af provencialen, at franciskanerne skulle forlade Dong Dai sogn og flytte til Khanh Vinh sogn for at fortsætte deres mission der blandt de fattige minoriteter. Fader Benedict oplyser, at centrets medicinske hjælpeprogram vil fortsætte uformindsket i tiden fremover.
I det nye sted, står vi over for mange problemer med bl.a. politiet og regeringen m.v., fortælles det i ansøgningen. Jeres økonomiske hjælp er meget nyttig for vores mission, så de fattige får god sundhedsmæssig hjælp. På forhånd mange tak for jeres forhåbentlig positive behandling af vores ansøgning, skriver p. Benedikt til Sankt Vincent Grupperne.
Ansøgningen blev selvfølgelig bevilget og gælder nu for de næste tre år, hvilket er et år længere end tidligere.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3347, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen Vietnam III.