Kategorier
Kenya

Kenya: Feltarbejde i CHILD projektet

I en halvårsrapport, som vi har modtaget fra CHILD projektet i Kenya, beskriver Holidah (lederen af projektet), hvad de kan opleve under deres feltarbejde.

”Under vores feltarbejde mødte vi en pige ved navn Vivian Barasa, der siger hun er 12 år, men hun ser yngre ud end det. Det var meget tidligt om morgenen og Vivian var på gaden og så forladt og forvirret ud. Vi stoppede pigen og prøvede at tale med hende for at vide, hvorfor hun er ude på gaden og ikke i skole. Pigen var meget samarbejdsvillig og fortalte os, at hun var på vej til markedet for at lede efter rester af kartofler og tomater for at gå hjem og lave mad til sine søskende. Søskende, som hun havde forladt hjemme, var to drenge på 7 og 4 år. Moderen døde i januar i år 2021. Moderen havde boet på hospitalet næsten et år, men Vivian ved ikke, hvorfor moderen var syg. Børnene måtte ikke gå til begravelsen og det var kun faderen, der gik for at begrave deres mor.

Så vi spurgte, om hun var sikker på, at moderen var død og begravet. Hun sagde ja, fordi nogle af naboerne fulgte med faderen for at begrave deres mor. Grunden til, at de ikke deltog i begravelsen, var at familien på landet ville tage dem fra deres fars varetægt, og det var det, faderen ville undgå. Vi spurgte barnet, om hun selv ville flytte på landet for at bo hos familiemedlemmer. Hun sagde, at det var den bedste løsning, fordi faderen ikke er ansvarsbevidst.

Hun fortalte os, at faderen ikke var kommet hjem de sidste to dage, og de ikke havde noget tilbage at spise, og det var grunden til, at hun besluttede at gå på markedet. Vi fulgte med hende hjem for at se situationen, og naboerne fortalte os om hendes mors død, og nu bor børnene hos faderen.

Vi tog alle børnene med til centret og bad naboerne ringe til os, hvis faderen kom hjem i løbet af dagen. Børnene spiste i centret, og om aftenen købte vi mad til dem for at lave mad derhjemme. Faderen har ikke ringet til os, han er heller ikke kommet til centret, men Vivian kommer i centeret hver dag. Faderen arbejder som arbejdsmand, og han er sjældent hjemme, så vi venter stadig på ham for at tale om disse børn. Vi mener, at de skal genforenes med deres familie og gå i skole.”

Holidah gør et kæmpe arbejde i slumområdet i Kangemi. Udover feltarbejde omfatter det undervisning, hjemmebesøg, skolebesøg, søndagsskole, forældremøder og medicinsk behandling.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen CHILD.

Kategorier
Indien I Kenya Uganda II

Madspildsprojekt: Indien, Kenya og Uganda Win – Win – Win!

Win – Win – Win! Overskudsmad hjælper børn til skolegang og uddannelse for flere af Sankt Vincent Gruppernes projekter

  1. Win: Vi redder maden – henter den fra forskellige supermarkeder i Kastrup
  2. Win: Vi giver maden videre med forventning om en donation på ca. 25 % af butiksprisen
  3. Win: Vi støtter Sankt Vincent Gruppernes 3 projekter i Indien, Kenya og Uganda, se nedenfor.

Da Father Benny i 2011 fortalte om sin brors børnehjem i Indien, spurgte jeg IRMAs Butiksleder John, om han vil være med til et madspilds-projekt. Han sagde med det samme ja, vi måtte gerne hver dag hente deres overskydende fødevarer. Dermed kunne vi betale uddannelsen til sygeplejerske for fem piger fra børnehjemmet. Og nu er REMA1000 på Willumsvej, NETTO i Kastruplundgade, og ALDI på Kastrupvej også med på vognen.

Fødevarerne putter jeg i køleskabe i vores cykelskur, hvor naboer o.a. kan hente mod en månedlig donation eller via mobilpay. Mandag, onsdag og lørdag fylder jeg bilen op og kører til gudstjenesten i Skt Annæ Kirke kl. 8. Bagefter er der salg fra bagklappen.

Hver tirsdag tager Kirsten Baltzer Jepsen over.  Hun indretter så sin carport i Avedøre som et lille marked. Hendes makker Gert stiller borde op og hjælper med at flytte kasser og kølebokse. Venner og bekendte kommer forbi i løbet af dagen og lægger en skærv. Det kan blive til flere tusinde kr. om måneden til de gode formål.

Sankt Vincent Grupperne har i mange år støttet Joseph i Uganda. Han startede for nogle år siden et Emmaus-center under mottoet: “Work and pray!” – et stort bofællesskab, hvor han holder kurser for præster og søstre og engagerede singler, par og familier. Han kender vores egen præst fra Uganda, Simon Peter og skrev i en Whatsapp: “He is a good friend of mine!” Centret driver et landbrug med kaffe, bananer og jordnødder og ikke mindst en skole og kostskole med 700 elever. Her støtter vi 23 børns skolegang.

Det tredje og nyeste projekt er CHILD med Holidah, der bor i Kenyas værste slum, Kangemi. Hun henter hvert år tyve børn ind fra gaden, giver dem mad og forbereder dem til skolegang. Men der gik seks måneder – af bekendte grunde, hvor hun ikke måtte bespise dem eller undervise, så børnene røg tilbage på gaden. Den eneste mulighed for at hjælpe dem var at støtte deres familier. Det foregik så via Mobilepay, som faktisk er opfundet i Kenya. Holidah delte 150 kr. ud til hver af børnenes familier. Det skulle de så klare sig for i fjorten dage.

Holidahs projekt foregik i et enkelt lille rum, uden køkken. En utrolig kvinde! Men fra 1. september har vi kunnet hjælpe hende til et større sted, hvor der er plads til 23 enkeltborde og stole, og hvor de nu kan blive undervist og få mad. Det er jo et privat projekt. Alle offentlige skoler i Kenya er ellers lukket, foreløbig indtil 1. januar 2021.

Også Holidahs frisør- og syskole for unge piger og mødre var lukket ned, men de ca. 20 piger kan nu mødes igen på det nye sted.

Som man kan se, redder vi ikke kun maden.

Du kan støtte projekterne ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ”Madspildsprojekt”.

con amore 
maria-leonore

Kategorier
Kenya

Kenya: Forbedrede forhold for gadebørnsprojekt i Kenya

Vores projekt for gadebørn i Kangemis slum i Kenya har længe haft meget små og dårlige lokaler. Holidah, der leder projektet, har længe været på udkig efter andre lokaler, men det har været svært at finde noget egnet, og prisen har været for høj.

Da corona epidemien brød ud, var der ikke mulighed for at anvende lokalerne på grund af smittefaren.

Det er lykkedes for Holidah at finde nogle lokaler der er betydeligt bedre, og en privat donor har tilbudt at betale huslejeforhøjelsen i en periode på tre år.

Vi har derfor indgået en kontrakt med projektet om støtte til huslejeforhøjelsen og indkøbe af 25 borde og stole til de nye lokaler. Det beløber sig i alt til kr. 38.000. Den 1. august blev de nye lokaler taget i brug.

Kenya har været hårdt ramt af covid-19. Mange af familierne til de børn der kommer i værestedet, har haft det meget svært rent økonomisk. Mændene arbejder ofte som daglejere, og der har ikke været noget arbejde at få. Mange familier sulter, og ind-til nu har regeringen har ikke gjort noget for at hjælpe.

Holidah har derfor spurgt, om vi kunne hjælpe nogle af disse familier. Hun har også bedt om hjælp til indkøb af en printer. Da skolerne er lukket, har regeringen introduceret online-læring, hvor eleverne får materiale fra hjemmesiden og skal udskrive det. Værestedet har en bærbar computer, men ingen printer.

Vi har givet en støtte på kr. 19.600 til indkøb af printer og hjælp til de nødstedte familier.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ’CHILD’

Kategorier
Kenya

Kenya: Vanskelige vilkår for at hjælpe gadebørn i Kenya

Sankt Vincent Grupperne har siden 2016 støtter CHILD projektet for gadebørn i Nairobi, Kenya.

CHILD’s mission er at rehabilitere gadebørn i samarbejde med deres forældre / værge og myndighederne. Dette gøres ved at tage dem til centeret, gøre dem stoffri, brødføde dem, opdrage dem, tage sig af deres helbredsproblemer og give dem forskellige kurser for at få kompetencer. CHILD arbejder også for at forhindre andre børn i at ende på gaden.

Der er mange udfordringer i forbindelse arbejdet med gadebørnene. Holidah, der leder projektet, har sendt os denne ’case story’.

”Eugene wamalwa er 10 år gammel fra Bungoma amt i den vestlige del af landet. Han kom til Nairobi tidligt i år med selskab med sin bedstefar, mor og deres lille barn. Senere tog bedstefaren tilbage til landdistrikterne og forlod de andre i Nairobi. Moderen sikrede sig et job på et hotel og begyndte at tjene penge. En dag tog hun hjemmefra og låste huset. Hun fortalte drengen, at hun ville være tilbage om aftenen som normalt, men hun kom aldrig tilbage. Drengen havde ikke anden mulighed end at bo på gaden. Han sov udenfor en butik i cirka to uger og var allerede begyndt at sniffe lim.

Vi mødte ham under vores feltarbejde, og han fortalte os sin historie. Vi besluttede at gå med ham til det sted han havde boet med sine forældre. Vi mødte naboerne, der fortalte os, at moderen var kommet tilbage en nat for herefter at rejse. Hun havde sagt, at drengen skulle klare sig selv, og de har aldrig hørt fra hende senere.

Vi bad om nogen kunne tage sig af drengen, men ingen var villige til det. Vi tog drengen med os til centret og indkaldte til et forældremøde, hvor en familie tilbød at tage sig af drengen midlertidigt indtil der findes en løsning.

Drengen er stoppet med at sniffe lim, men han ser forvirret og frustreret ud, men alt skal nok blive godt i Jesus navn. Drengen er sund, men har aldrig gået i skole, og kan hverken læse eller skrive. Vi har taget os af ham i en periode, og vi leder stadig efter en vej frem.”

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay  19379. Mærk indbetalingen ’CHILD’

Kategorier
Kenya

Kenya: Uddrag af halvårsrapport

CHILD (Children Health Implementation for Life Development) er et gadebørns projekt i Nairobi Kenya. Projektet har eksisteret i 20 år, og antallet af gadebørn fortsætter med at stige dagligt på grund af faktorer som fattigdom, fødevaremangel, skoleudfald som følge af manglende skolegebyrer, vold i hjemmet, polygame familier, stofmisbrug, ledighed og miljø.

CHILD redder børn ved at tage dem fra gaderne til vores center for rehabilitering. Her kan de få vejledning og rådgivning, personlig hygiejne, mad, åndelig vejledning og uddannelse.

Aktiviteter

CHILDs aktiviteter omfatter:
– Feltarbejde hvor den daglige rutine er at gå rundt i gaderne og opsamle gadebørnene og bringe dem til centeret.
– Hjemmebesøg hvor vi finder ud af hvor børnene bor, og hvem der er deres forældre/værger
– Forældremøder der afholdes hver anden uge, så vi kan tale med dem om familien og indsamle helbredsoplysninger for børnene.
– Bespisning hver dag med morgenmad og varm mad til frokost
– Undervisning er hovedaktiviteten i centeret, hvor de børnene får undervisning fra morgen til aften, så de kan forberede sig til den almindelige skole. Projektet tager højde for alle de krav, der er nødvendige i skolen, d.v.s. skolegebyrer, uniformer, sko, taske, strømper, bog og penne.
– Søndagsskole hvor der er messe, bibelstudier, sang og farvelægning af billeder.
– Skolebesøg som gennemføres hver måned for at følge op på de børn der er begyndt i skolen for at undgå at de dropper ud. Her ser vi bl.a. på renlighed, disciplin, bøger, infektioner og fravær.
– Medicinhjælp som gives til både forældrene og børnene efter anvisning fra deres læge
– Rekreationsture hvor børnene f.eks. tages til et museum

Udfordringer

Der er mange udfordringer. Det kan f.eks. være at forældrene ikke ønsker at samarbejde om rehabilitering af børnene, syge der ikke vil følge den medicinske behandling, børn der skulker fra skolen, ubehøvlet opførsel over for skolekammerater og forældre, der hverken har tid til at deltage i møder i centeret eller på skolerne.

Sankt Vincent Grupperne har støttet CHILD projektet siden starten af 2016. Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3347, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen ´CHILD’.