• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Kenya: Forbedrede forhold for gadebørnsprojekt i Kenya

Vores projekt for gadebørn i Kangemis slum i Kenya har længe haft meget små og dårlige lokaler. Holidah, der leder projektet, har længe været på udkig efter andre lokaler, men det har været svært at finde noget egnet, og prisen har været for høj.

Da corona epidemien brød ud, var der ikke mulighed for at anvende lokalerne på grund af smittefaren.

Det er lykkedes for Holidah at finde nogle lokaler der er betydeligt bedre, og en privat donor har tilbudt at betale huslejeforhøjelsen i en periode på tre år.

Vi har derfor indgået en kontrakt med projektet om støtte til huslejeforhøjelsen og indkøbe af 25 borde og stole til de nye lokaler. Det beløber sig i alt til kr. 38.000. Den 1. august blev de nye lokaler taget i brug.

Kenya har været hårdt ramt af covid-19. Mange af familierne til de børn der kommer i værestedet, har haft det meget svært rent økonomisk. Mændene arbejder ofte som daglejere, og der har ikke været noget arbejde at få. Mange familier sulter, og ind-til nu har regeringen har ikke gjort noget for at hjælpe.

Holidah har derfor spurgt, om vi kunne hjælpe nogle af disse familier. Hun har også bedt om hjælp til indkøb af en printer. Da skolerne er lukket, har regeringen introduceret online-læring, hvor eleverne får materiale fra hjemmesiden og skal udskrive det. Værestedet har en bærbar computer, men ingen printer.

Vi har givet en støtte på kr. 19.600 til indkøb af printer og hjælp til de nødstedte familier.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ’CHILD’