• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2022

2021 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi udbetalte over 1 million kroner til vore projekter.

I dette nummer kan du læse om vores nye projekt i Guatemala, status for indsamlingen til børnehjemmet i Vietnam og en ’case study’ fra CHILD projektet i Kenya. Der er også en indkaldelse til vores generalforsamling.

Vores projekt i Venezuela er på standby, da vi endnu ikke har fået en ny ansøgning og SVG opfordrer til at give bidrag til de øvrige projekter.

På bestyrelsens årlige strategimøde diskuterede vi bl.a. hvordan vi kan forbedre informationen til bidragyderne om vore projekter. Vi vil udbygge kommunikationen med de ansvarlige for vore projekter og sikre en mere fyldestgørende rapportering.

I forbindelse med information fra SVG vil vi gerne kunne sende e-mail til alle bidragydere. Vi mangler dog stadig en del. Du kan informere os om din e-mail ved at maile til kontakt@vincentgrupperne.dk

I Pave Frans fastebudskab skriver han bl.a. ”Lad os aldrig blive trætte af at gøre godt i aktiv velgørenhed mod vor næste. Lad os i denne tid praktisere almissegiven ved at give med hjertet (jf 2 Kor 9,7). Gud, der ”forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise” (jf 2 Kor 9,10) gør det muligt for enhver af os ikke kun at have mad at spise, men også at være generøse i at gøre godt mod andre.”

Lad os her i fastetiden give næstekærligheden et konkret udtryk ved en almisse til et af vore projekter.

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter.

Bestyrelsen