• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Nyt projekt i Zimbabwe

Sankt Vincent grupperne er ved at underskrive kontrakt med et nyt projekt ’Windhover Trust’ i Zimbabwe. Det drejer sig om et bofællesskab af handicappede, som Tro og Lys her i Danmark har støttet i mange år.

Baggrund

Inge Switon, der har været aktiv i Tro og Lys i mange år skriver, at det hele startede i 1996 på et internationalt Tro og Lys møde i England. Her var også en ældre engelsk dame på 71 år, Val Palm, som repræsentant for Tro og Lys i Zimbabwe.  Val havde adopteret en handikappet pige, Petra Mary, med store psykiske problemer. Hun fortalte med kærlighed om alle de mennesker der boede i bofællesskabet med mottoet: “Hvor der er hjerterum er der husrum”. Tro og Lys i Danmark begyndte at støtte dem økonomisk.

Kort om bofællesskabet

Windhover Trust blev oprettet i 1994 af Valerie Palm og Virginia Tomlinson som et midlertidigt hjem for handicappede unge, der havde afsluttet deres skolegang på King George VI Handicapskole, hvor Val blev ansat som lærer. Det er blevet et permanent hjem for handicappede medlemmer, der ikke kan finde bolig.

Bofællesskabet ledes i dag af Virginia Tomlinson. Hun sidder i kørestol og har leddegigt samt er opereret for kræft men holder alligevel sammen på tropperne. Virginia har sendt disse oplysninger om bofælleskabet:

”I øjeblikket bor der 13 mennesker her. Det omfatter personer med tuberkulose, cerebral parese, muskeldystrofi og poliomylitis. Vi bliver hjulpet af min familie, der bor udenfor Zimbabwe og sender os penge hver måned gennem Western Union. Vi assisteres også af to schweiziske damer, der arbejdede i King George VI School i et par år, inden de vendte hjem. Desværre er Zimbabwes økonomi i en så frygtelig tilstand, at leveomkostningerne er meget høje, og det er svært at dække de daglige udgifter, mad, strøm osv.”

Hjælpens omfang

I den ansøgning vi har modtaget fra Windhower Trust står der, at formålet med projektet er at hjælpe handicappede med daglige leveomkostninger, forbedre huset og udvide indkomstskabende aktiviteter.

De daglige udgifter dækker mad, medicin og hjælpemidler.

Huset ønskes forbedret ved omlægning af gulve i stue, gang og soveværelse. Dette vil muliggøre lettere passage af kørestole i stue, passage og soveværelse.

Bofællesskabet vil selv tjene penge ved at købe flere høns, så de kan sælge æg.

SVG vil støtte projektet med 12.000 om året de næste tre år. Desuden vil vi give et engangsbeløb på 12.000 kr. til reparation af gulvet og indkøb af høns.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Zimbabwe.