• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Julegaver til 142.000 kroner

Takket være en stor støtte fra Sankt Vincent Gruppernes bidragydere, har det på det seneste været muligt at give en ekstraordinær støtte til fire engangsprojekter. Det drejer sig støtte til Sydafrika, hvor sr. Maria Corda har bedt om seks computere, en printer og en skanner. samt fire USB stik. Computerne afløser udslidte computere i administrationen og i workshops.Ligeledes får læderværkstedet […]

Vellykket mor og barn projekt

I august besøgte jeg børnehjemmet ’Mother and Child Foundation’ i Kerala i Sydindien, som støttes af Sankt Vincent Grupperne. Jeg havde et ønske om at se børnehjemmet, som jeg sammen med Maria-Leonora Christensen, havde samlet penge ind til i halvandet år. Pengene får vi ved at fordele varer, som er frasorteret og vi anmoder modtagerne om til gengæld at støtte […]

Nyt børnehjem til handicappede

I efteråret 2012 indgik Sankt Vincent Grupperne (SVG) kontrakt med søstrene i Ba Ria, Vietnam vedrørende en støtte på 30.000 USD til finansiering af udvidelse af deres børnehjem for handicappede. Byggeriet er nu afsluttet. Her følger historien om projektet. Under Poul Skallerups besøg på børnehjemmet i januar 2012 (i forbindelse med et privat ferieophold) fortalte søstrene bl.a., at de havde […]

Møde med lokalgrupper

Den 7. oktober holdt Sankt Vincent Grupperne det halvårige møde med lokalgrupperne. Bestyrelsesmedlemmer og lokalgruppemedlemmer samt gæster deltog i mødet. Bestyrelsen redegjorde bl.a. for økonomien, nødhjælp på 30.000 kr. til Syrien, indsamlinger i år på 500.000 kr. og beslutning om, at indsamlede midler, der overstiger vores aftalte faste støtte anvendes til engangsprojekter. Vi har indhentet fire projektforslag til engangsprojekter. Marie-Leonore […]

Leder vinter 2013

Kære læser, Så nærmer vi os atter juletid og årets afslutning. Det har været et begivenhedsrigt år for både Sankt Vincent Grupperne og vores støttemodtagere. Her i efteråret afsluttede vi det store byggeprojekt i Ba Ria, Vietnam som blev påbegyndt i efteråret 2012. Det har været muligt for os at gennemføre så stort et projekt på grund af jeres store […]