• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Nyt børnehjem til handicappede

I efteråret 2012 indgik Sankt Vincent Grupperne (SVG) kontrakt med søstrene i Ba Ria, Vietnam vedrørende en støtte på 30.000 USD til finansiering af udvidelse af deres børnehjem for handicappede. Byggeriet er nu afsluttet.

Her følger historien om projektet. Under Poul Skallerups besøg på børnehjemmet i januar 2012 (i forbindelse med et privat ferieophold) fortalte søstrene bl.a., at de havde behov for en tilbygning til børnehjemmet til ca. 200.000 kr., da børnehjemmet modtog flere børn end de fysisk havde plads til. Børnehjemmet drives af ”The Congregation of the Lovers of the Holy Cross of Ba Ria”.

Dette behov fandt SVG bestyrelsen umiddelbart lå uden for organisationens normale idégrundlag, og desuden var beløbet i en størrelsesorden, der lå ud over hvad vi mente organisationen selv kunne finansiere. I maj 2012 fik vi tilsagn om en støtte på 50.000 kr. til projektet fra en fond. Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at vi ville gøre et forsøg på at skaffe det resterende beløb via indsamling fra organisationens faste bidragydere samt finde det resterende beløb fra SVG’s egne midler.

En beskrivelse af besøget i Vietnam blev bragt i vores kvartalspjece og i Katolsk Orientering nr. 5/2012. Dette resulterede i yderligere støtte til projektet. Byggeprojektet blev i december 2012 præsenteret for Den Vietnamesiske Katolske Forening i Aarhus og det lykkedes via denne gruppe at indsamle 35.000 kr. Fra menigheden i Herlev modtog SVG senere uopfordret ca. 25.000 kr. til projektet, et beløb som menigheden havde samlet ind via salg af Marialys. I april 2013 fik vi tilsagn om yderligere 50.000 i støtte fra en fond. Hermed var den største del af beløbet indsamlet.

I september måned stod nybygningen færdig og klar til at blive taget i brug. Det viste sig, at søstrene ikke havde midler til at indrette nybygningen med inventar og hjælpemidler til børnene. Bestyrelsen besluttede derfor ekstraordinært at yde en delvis økonomisk støtte hertil og der blev derfor overført ca. 36.000 kr. i oktober måned til dette formål.

Denne succes historie for SVG har kun kunnet gennemføres takket være en fantastisk imødekommenhed fra vore trofaste bidragydere, ekstraordinære indsamlinger fra menigheder og et helt uvurderligt igangsættende tilsagn fra den første fond, uden hvis støtte projektet formodentlig ikke var blevet igangsat.

Vi sætter pris på jeres hjælp til gavn for vore handicappede børn”, siger Sr. Catarina Nguyen Thi Minh Nguyet i en e-mail.

IMG_0052 IMG_0055