• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Møde med lokalgrupper

Den 7. oktober holdt Sankt Vincent Grupperne det halvårige møde med lokalgrupperne. Bestyrelsesmedlemmer og lokalgruppemedlemmer samt gæster deltog i mødet.

Bestyrelsen redegjorde bl.a. for økonomien, nødhjælp på 30.000 kr. til Syrien, indsamlinger i år på 500.000 kr. og beslutning om, at indsamlede midler, der overstiger vores aftalte faste støtte anvendes til engangsprojekter. Vi har indhentet fire projektforslag til engangsprojekter. Marie-Leonore Christensen redegjorde for arbejdet på Amager, hvor redemptoristerne har startet “Better World Denmark”, som ikke vil støtte Mother and Child projektet, som bl.a støttes via madspildprojektet og Sankt Vincent Grupperne.

Madspildsprojektet kører godt og har indsamlet 130.000. kr. Der er kommet flere faste bidragydere. Varerne hentes hver dag. Der er færre varer end for et år siden, og der er uklare regler om holdbarhed. Der er etableret et godt netværk til fordeling af varerne.

Frederiksberg: Dennis deltog på valfarten på Åsebakken og solgte postkort (lavet af Dennis mor) til fordel for Dong Dai. Dennis mor har derudover solgt postkort via andre kanaler til fordel for Dong Dai.

Kirsten Baltzer besøgte mødet og fortalte om sit besøg på projektstedet i Kerala hos M&C Foundation. Hun var der i 14 dage; hun fandt børnehjemmet meget velfungerende med 150 børn. Der er tilknyttet mange frivillige hjælpere. Kun medarbejdere i køkkenet er lønnet.