Kategorier
Vietnam II

Vietnam II: Børn med svære sygdomme får hjælp fra bl.a. SVG

I kontrakten mellem SVG og The Congregation of the Lovers of the Holy Cross of Ba Ria er det aftalt, at der årligt skal sendes en rapport til bestyrelsen, med en beskrivelse af situationen på stedet og en dokumentation for hvordan donationerne er blevet anvendt. Sr Mary Vu Thi Anh Phuong (leder af børnecenteret) skriver:

Børnecenteret har i øjeblikket 60 handicappede børn i alderen 6 til 35år. Børnene har forskellige handicaps: 10 med Downs syndrom, 13 har autisme, 5 er psykiske patienter, 24 er psykisk udviklingshæmmede, og 8 er døve og stumme.

De bliver passet af 7 søstre fra deres menighed. Tre af disse har alle gennemført specialundervisning i pleje af børnene. De har desuden hjælp af en handicappet pige, der tidligere har boet på centeret. Efter hun dimitterede fra et college, er hun kommet tilbage for at hjælpe de andre børn med den praktiske fysioterapitræning.

Med hjælp fra SVG, deres egen kongregation og nogle lokale velgørere plus børnenes familier, er børnenes liv blevet forbedret meget mere, hvilket kan ses på deres ansigter der udtrykker lykke og glæde. Børnene får opfyldt deres basale kostbehov samt nødvendige faciliteter for den enkelte. Af de 60 børn, lærer enkelte at sy for at blive skræddere og få mulighed for mere selvstændighed.

Udfordringer:

Børnecenteret modtager fortsat flere børn med forskellige andre svære sygdomme. Det betyder, at centeret ikke kan opfylde alle de personlige behov for mad, tøj, læring, karriere og så videre.

Centeret har desuden 30 pensionater, der bor der i hverdagene, så de mangler søstre til at tage sig af dem og derfor rækker den økonomiske hjælp ikke til at dække alle deres udgifter.

Konklusion:

Af årsrapporten kan bestyrelsen konstatere, at kontraktens økonomiske bidrag årligt dækker ca. 18% af centerets samlede udgifter.

Du kan støtte projektet ved at indsende et beløb på reg.nr. 3667 konto nr. 1097164 eller mobilepay 19379. Mærk indbetalingen Vietnam 2.

Kategorier
Vietnam II

Vietnam II: Årets juleprojekt hjælper handicappede børn i Vietnam

I plejen og udviklingen af børn har søstrene The Lovers of Holy Cross of Ba Ria, Vietnam brug for to høreapparater til døvstumme børn. I 2018 købte de tre enheder til tre børn. For at hjælpe lammede børn med at komme sig mere effektivt, er det nødvendigt også at have en termostat til at regulere kropstemperaturen og cirkulere blod til hjernen også til hjælp i fysioterapien.

Prisen i Vietnam for et medium høreapparat er 8.700 DKR) og 17.000 DKR) til termostat og blodcirkulation.

Hjemmet for handicappede i Son Binh blev oprettet i 2005. Der er i øjeblikket syv søstre, der tilhører The Lovers of Holy Cross of Ba Ria”. De tager sig af 40 børn og unge med forskellige typer handicap: døve, stumme, underudviklede, hyperaktive, autistiske og spastisk lammede.

Vi håber på, at du/I vil hjælpe disse handicappede børn til en bedre tilværelse. De ønskede indkøb kan ikke dækkes af det kontraktmæssige beløb SVG i forvejen donerer kvartalsvis til søstrene. Det ønskede beløb på ca. 26.000 kr. er et beløb, vi beder læserne om at bidrage til.

”Du kan støtte indkøb af hjælpemidler ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379.” Mærk indbetalingen ”Kampagne”.

Kategorier
Vietnam II

Vietnam II: Rapport fra Son Binh House, Vietnam

Vi har brug for endnu mere hjælp for at kunne hjælpe

Vi har modtaget en rapport fra Sr. Agnes Nguyen, som er ansvarlig for vores projekt i Ba Ria, Vietnam. Sr. Agnes skriver:

“I Son Binh House har vi for tiden 40 handicappede i alderen 4 til 32 år. Det drejer sig om: retarderede og døve (5), blinde (1), downs syndrom (6), cerebral parese (8), autisme (2), psykisk syge (2), mentalt retarderede (14), koncentrationsproblemer (2).

Det er syv søstre fra ‘The Congregation of Lovers of the Holy Cross, Ba Ria’, som plejer børnene. Søstrene passer børnene og tager sig af deres sociale og moralske opdragelse. Derudover er der en lærer til tage sig af fysioterapi.

De fleste af børnenes familier er fattige. Nogle børn er nødt til at blive hos søstrene, fordi deres familie bor langt fra Son Binh-huset, og de har ingen mulig-heder for at passe dem.

Efter mange år med hjælp fra Sankt Vincent Grupperne, The Congregation of Lovers of the Holy Cross, nogle lokale velgørere, samt et bidrag fra deres familier forbedres børnenes liv, de får en bedre ernæring, og der er mange gode aktiviteter for den enkelte. Søstrene og lærerne føler en stor glæde og tilfredsstillelse ved arbejdet.

Sr. Agnes fortsætter: Derfor forsøger vi med vores evner og vores kærlighed at gøre det så godt som muligt, og vi har brug for endnu mere hjælp for at hjælpe dem bedre nu og i fremtiden.

Aktiviteter

Der er aktiviteter fra morgen til aften.

Om formiddagen fra 8-11 er der bøn, forskellige aktiviteter og gruppearbejde. De otte børn med cerebrale parese får fysisk terapi en efter en. Nogle andre lærer noget afhængigt af ugedagen.

De har også undervisning i praktiske ting (tage tøj på, børste hår, børste tænder, ..), sociale færdigheder (hilse, bede om tilladelse .) og faglige emner (efter deres niveau) som at lære alfabetet, matematik og endelig specielle fag (spille keyboard, computer, maleri, håndarbejde … ).

For nogen af de ældre handicappede er der erhvervsuddannelse som syning, lave dekorationer, brodere blomster, madlavning, bagning …). Hver uge har de to timer til at lege i grupper udenfor.

Kl. 11 får de frokost, hvorefter de kan se fjernsyn eller lege til omkring 12, hvor de tager sig en lur.

Kl. 14:30 får de noget at spise, og så fortsætter de med at lære.

Kl. 16.00-17.30 går nogle hjem og andre tager et bad og forbereder middag.

Generelt gør børnene mange fremskridt. De fleste af dem er glade og sociale. De laver altid sjov med søstrene og lærerne.

Nogle udfordringer

Nogle af børnene med cerebrale parese er urolige og støjende om natten. Det betyder, at andre børn og nogle af søstrene heller ikke kan sove og står op. På det tidspunkt samler vi dem alle sammen, fordi vi ikke har nok plads til at opdele dem. I fremtiden ønsker vi at få mere plads til at hjælpe nogle af børnene med cerebrale parese og autisme.”

Årlig støtte på 41.500 kr.

Sankt Vincent Grupperne har støttet projektet siden 2006, og vi indgik i april 2017 en 3-årig kontrakt med tilsagn om en årlig støtte til projektet på kr. 41.500

Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen ’Vietnam II’.

Kategorier
Vietnam II

Vietnam II: 80.000 kr. de næste to år til handicappede børn i Vietnam

Sankt Vincent Grupperne og “The Congregations of the Lover of the Holy Cross of Ba Ria” – Vietnam har for nyligt indgået en kontrakt, hvor handicappede børn og unge får glæde af de 80.000 kr., som aftalen lyder på.
Søstrene hjælper fattige handicappede børn og unge dels med skole og dels med at lære dem op i et fag, som de kan bruge, når de er færdige med skolen.
Baggrunden for projektet er, siger søstrene, at de handicappede børn ikke har samme evner og dermed formåen som andre børn. De får ikke den fornødne respekt og dermed senere ikke en position i samfundet. De har mange problemer i deres liv og de er altid ulykkelige.
Søstrene har forskellige metoder til at hjælpe de handicappede med f.eks. hjernelidelser, downs syndrom, forskellige psykiske lidelser, døve m.v. Mange af børnene hjælpes med uddannelse og de lærer grundlæggende færdigheder, så de på sigt kan tage vare på sig selv.
Projektet vil finde sted i Son Binh huset i byen Ba Ria – Vung Tau, som ligger i det sydstlige hjørne af Vietnam.
Sankt Vincent Grupperne har støttet søstrene i deres arbejde igennem en række år.
Du kan støtte projektet ved at mærke dit bidrag Vietnam II.

IMG_0736

Kategorier
Vietnam II

Nyt børnehjem til handicappede

I efteråret 2012 indgik Sankt Vincent Grupperne (SVG) kontrakt med søstrene i Ba Ria, Vietnam vedrørende en støtte på 30.000 USD til finansiering af udvidelse af deres børnehjem for handicappede. Byggeriet er nu afsluttet.

Her følger historien om projektet. Under Poul Skallerups besøg på børnehjemmet i januar 2012 (i forbindelse med et privat ferieophold) fortalte søstrene bl.a., at de havde behov for en tilbygning til børnehjemmet til ca. 200.000 kr., da børnehjemmet modtog flere børn end de fysisk havde plads til. Børnehjemmet drives af ”The Congregation of the Lovers of the Holy Cross of Ba Ria”.

Dette behov fandt SVG bestyrelsen umiddelbart lå uden for organisationens normale idégrundlag, og desuden var beløbet i en størrelsesorden, der lå ud over hvad vi mente organisationen selv kunne finansiere. I maj 2012 fik vi tilsagn om en støtte på 50.000 kr. til projektet fra en fond. Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at vi ville gøre et forsøg på at skaffe det resterende beløb via indsamling fra organisationens faste bidragydere samt finde det resterende beløb fra SVG’s egne midler.

En beskrivelse af besøget i Vietnam blev bragt i vores kvartalspjece og i Katolsk Orientering nr. 5/2012. Dette resulterede i yderligere støtte til projektet. Byggeprojektet blev i december 2012 præsenteret for Den Vietnamesiske Katolske Forening i Aarhus og det lykkedes via denne gruppe at indsamle 35.000 kr. Fra menigheden i Herlev modtog SVG senere uopfordret ca. 25.000 kr. til projektet, et beløb som menigheden havde samlet ind via salg af Marialys. I april 2013 fik vi tilsagn om yderligere 50.000 i støtte fra en fond. Hermed var den største del af beløbet indsamlet.

I september måned stod nybygningen færdig og klar til at blive taget i brug. Det viste sig, at søstrene ikke havde midler til at indrette nybygningen med inventar og hjælpemidler til børnene. Bestyrelsen besluttede derfor ekstraordinært at yde en delvis økonomisk støtte hertil og der blev derfor overført ca. 36.000 kr. i oktober måned til dette formål.

Denne succes historie for SVG har kun kunnet gennemføres takket være en fantastisk imødekommenhed fra vore trofaste bidragydere, ekstraordinære indsamlinger fra menigheder og et helt uvurderligt igangsættende tilsagn fra den første fond, uden hvis støtte projektet formodentlig ikke var blevet igangsat.

Vi sætter pris på jeres hjælp til gavn for vore handicappede børn”, siger Sr. Catarina Nguyen Thi Minh Nguyet i en e-mail.

IMG_0052 IMG_0055