• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam IV: Nyt fra børnehjemmet i Mong Tho, Vietnam

Fr. Paul Nguyen Duc Thien, der er ansvarlig for børnehjemmet ’Reden MONG THO’ har sendt en kort rapport.  Han skriver bl.a.:

I øjeblikket har vi 29 børn, fra 11 måneder til 15 år gammel. Der er 8 børn mellem 6 og 15 år som går i skole, 16 børn i alderen 2-3 år som går i børnehaveklasse, og endelig har vi 5 børn under to år.

De kvartalsvise driftsomkostninger er på ca. 82.200 Kr. SVG støtter projektet med 12.500 kr. i kvartalet, som dækker udgifterne til mælk og bleer.

Reden MONG THO administreres p.t. af to søstre af Det Guddommelige Forsyns Orden og 5 medhjælpere, som arbejder dag og nat for at passe og pleje børnene.

På vegne af alle vores frivillige og forladte børn på Reden MONG THO vil jeg gerne takke SVG og alle de velgørere, der i øjeblikket bor og arbejder i Danmark.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Vietnam-4.