• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam I: Besøgsrapport fra Vietnam

Olav Christensen (som er en bekendt af formanden) og hans kone Andrea, har den 31. oktober aflagt et besøg hos vores projekt for handicappede børn i House of Hope, Hue (Vietnam I). Olav skriver efter besøget:

”Kære Poul,

Det blev en meget positiv oplevelse at besøge Sister Catherine og House of Hope. Vi ankom kl. 11, hvor der blandt børnene var nærmest middagsro.

Huset og området var rent og dermed lidt en kontrast til omgivelserne. Børnene så godt ernærede ud.

Der er 55 handicappede børn bestående af døvstumme, autister, hjerneskadede. Enkelte forældreløse synes ikke rigtigt at høre hjemme her, men de var der. Et tvillingepigepar sang med, da de optrådte for os, og de var tilsyneladende helt på toppen funktionsmæssigt, men altså forældreløse.

Der er 70 børn i Kindergarten, hvilket vel dækker over 0-5 eller 6 år. Dem så vi ikke, da de sov til middag. Måske er der enkelte, der er lidt ældre for nogen af børnene går i almindelig offentlig skole. En enkelt dreng var endog så stor, at han til næste år kunne starte på universitet (jeg vil tro hun mente gymnasiet).

Der arbejder 11 nonner på stedet. Som jeg forstod det, er der en institution mere i Vietnam, som tilhører Holy Cross Congregation. (red. vores projekt i Ba Ria, Vietnam drives af samme orden).

Du kan være glad for, at pengene ikke går til en institution under styrets kontrol!!. Det hørte jeg forleden aften en indgående personlig beretning om.

Der var 7-8 km fra vores Homestay til House of Hope og p.g.a. trafikken og fordi fortovene er optaget, så valgte vi at tage en taxa hver vej. Det er så rørende billigt. Jeg havde som sagt et Dannebrogsflag og en dåse Buttercookies med. Så der kom også lidt almen dansk reklame ud af det (selvom ingen royale var til stede)”

Sankt Vincent Grupperne har støttet ’House og Hope’ siden 2001, og støtter pt. projektet med kr. 45.200 årligt. Det kan vi kun, hvis du støtter projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen med ’Vietnam I’.