• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Ungarn: Beskæmmende fattigdom i Europa

Det er jo lidt beskæmmende. I et Europæisk fælleskab hvor der dagligt tales i TV avisen om milliarder af Euro, industri, eksport og import, globalisering, Kinas vækst osv, osv, osv.

Og så findes der midt i det hele et sted der synes helt glemt fra omverdenen, hvor de Europæiske magt centre ikke er langt væk, men dog forekommer lysår borte.

Stedet er Zsambék i Ungarn, lidt nordvest for Budapest. Tiden synes at have stået stille siden murens fald, og fattigdom og armod ses overalt.

Her er det, at Sankt Norbertine søstrene har deres virke. Her driver de en skole, et hjem for ældre samt et dagcenter. Skolen får støtte fra den ungarske stat, og ser ud til at være efter forholdene velfungerende, om end lidt gammeldags. Dagcentret, derimod, får ingen offentlig støtte.

Dagcentret er det eneste faste holdepunkt i tilværelsen for et stort antal børn, der vokser op under forhold, vi ikke har haft her i landet de sidste 100 år. Boliger bestående af et eller to rum, hvor tre generationer forsøger at deles om den sparsomme plads, familier hvor forældrene har mere eller mindre opgivet at give deres børn en opvækst med bare et minimum af omsorg, mad, tøj, tryghed… Et samfund hvor misbrug, incest, prostitution, alkoholisme er dagligdagen for mange børn.

Dagcentret betyder alverden for disse børn. Her kan de få mad, tøj, hjælp til lektier, hjælp når der er problemer, beskyttelse, omsorg, kærlighed, social adfærd, hygiejne, alt det (næsten) som hjem præget af dyb armod ikke magter at give dem. Det største succeskriterium for søstrene er, når et dagcenterbarn lykkes med at gennemføre et skoleforløb, og endnu bedre hvis de kan gennemføre en af skolens erhvervsrettede grunduddannelser. Det drejer sig nemlig om at få brudt den ”onde cirkel”, at sikre at børnene er bedre rustede end deres forældre til at klare tilværelsen uden at skulle ty til prostitution eller falde hen i alkoholisme.

Sankt Vincent Grupperne støtter dette dagcenter. I 2011 indgik SVG kontrakt med søstrene i Zsambék om støtte med 4.000 Euro per år i foreløbigt 2 år.

I sommeren 2012 havde vi muligheden for at lægge vejen forbi Zsambek. Vi blev modtaget af Søster Johanna, Søster Paula og den elskelige gamle ms. Sheila McGovern, som efter i mange år at have støttet søstrenes arbejde med Dagcentret, nu tilbringer sit otium på klostret. Klostrets leder, søster Katalyn Agnes, var bortrejst for at deltage i et ordens- konvent. Vi tilbragte tre dage på klostret og fik ved selvsyn set, hvad der gøres for den lille bys fattigste børn. Søstrenes arbejde falder fuldstændigt i tråd med SVGs formål, at søge at bryde den onde cirkel for de fattigste.

Melissa & Henrik Loldrup