• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder vinter 2012

Julen 2012

Som det fremgår af denne pjece har vi indgået aftale om hjælp til udbygning af et børnehjem i Vietnam. Vi har lovet at støtte projektet med i alt kr. 180.000, som er et meget stort beløb for os. Bestyrelsen arbejder på at få etableret en ny lokalgruppe, der vil støtte dette projekt.

Vi har også indgået aftale om støtte til et nyt projekt i Indien, der vedrører støtte til fattige børns skolegang, men desværre har vi måtte beslutte at indstille vores projekt i Uganda (hjælp til skoleudgifter til børn), da vi har mistet kontakten til vores kontaktperson.

Det er kun muligt for os at indgå disse aftaler, fordi vi har en gruppe af trofaste bidragsydere, og kan se en positiv udvikling i indkomne bidrag. Tusind tak for det!

Vi har pt. 3 lokalgrupper der yder en speciel indsats for ’deres’ projekt. Det er vores ønske og målsætning, at alle projekter skal have tilknyttet en lokalgruppe. Det kan være en stor glæde, at have mere direkte kontakt til det projekt man støtter. Bestyrelsen har etableret et netværk for lokalgrupperne og støtter gerne opstart af nye lokalgrupper. Kontakt bestyrelsen, hvis du vil høre mere om etablering af en lokalgruppe.

Vi har dette år lavet en del forbedringer i vore forretningsgange til gavn for vore projekter. I starten af det nye år udarbejder vi handlingsplaner for de næste 3 år. Disse planer skal sikre, at vi arbejder målrettet for at sikre den bedst mulige støtte til vore projekter.

Vi håber, at alle vore trofaste bidragydere vil betænke Sankt Vincent Grupperne med en ”julegave”. Gaverne vil gå ubeskåret til projekterne.

Vi vil gerne takke for alle bidrag, store som små, som vi har modtaget i årets løb og ønsker alle vore bidragydere en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Bestyrelsen