• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Testamente til fordel for Sankt Vincent Grupperne

Du kan betænke Sankt Vincent Grupperne (SVG) i dit testamente ved at indsætte organisationen som arving. SVG er fritaget for at betale arveafgift af testamenterede beløb, og derfor går en testamentarisk gave til SVG ubeskåret til at støtte vore projekter.

Når du skriver testamente, kan du vælge, at lade hele eller en del af din arv gå til SVG’s arbejde. Men man disponerer frit over 75% af sin arv – også selvom man har arvinger. Det vil sige, at man sagtens kan give et lille beløb til en organisation, f.eks. 3 %, og samtidigt betænke sine kære.

Man kan skrive sit testamente selv, men det er klogt at få hjælp fra en advokat. Testamentet skal underskrives hos notaren på dommerkontoret. Så er man sikker på, at testamentets bestemmelser bliver fulgt.