• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sydsudan: Nyamlell – gode nyheder i en svær tid

 

På trods af at der er udbrudt og har været borgerkrig i Sydsudan siden december 2013, (verdens yngste land der blev selvstændig 9. juli 2011), er det lykkedes katolske præster og søstre i Nyamlell sogn nord for Aweil, senest ved Fr. A. Maria Stephen MMI, siden 2005 at oprette og drive flere skoler.
Der er nu i alt syv katolske grund-skoler (”Primary Schools”) og tre forberedende skoler (”Nursery Schools”) med i alt 71 lærere og 2.396 elever (1.023 piger og 1.373 drenge) i og omkring Nyamlell by, et område hvor der stort set ingen andre skoler er og hvor analfabetisme er udbredt, omkring 73 % af befolkningen over 15 år i Sydsudan er analfabeter.
De største udfordringer sognet har, er manglen på kvalificerede lærere, manglende skolematerialer så som bøger, notes papir/blokke, skriveredskaber osv. Desuden er det en stor udfordring at både lærere og elever ofte kommer til/i skole med ”tomme” maver og ikke får et måltid mad i løbet af skoledagen der tit strækker sig til sent på eftermiddagen. Normalt spiser folk kun et måltid, en gang om dagen, om aftenen.
Sydsudan og landets udfordringer er af de fleste mennesker for længst glemt og det unge land og dets altødelæggende
borgerkrig er blevet endnu en af verdens glemte katastrofer.
Sankt Vincent Grupperne har siden 2009 støttet driften af skolerne i Nyamlell sogn. Projektet blev til på foranledning af lokalgruppen ved Sankt. Laurentii Kirke Roskilde ved Bo Johansson.

Du kan støtte projektet ved at mærke dit bidrag ‘Sydsudan’.

Sydsudan s4_3_2015