• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

700.000 kr. til 16 projekter

Sankt Vincent Grupperne (SVG) blev grundlagt i april 1959 af Uffe og Else Loldrup, som var medlemmer af menigheden i Birkerød og daværende sognepræst, pastor Gommans. Arbejdet var, og er stadig, inspireret af lazaristernes grundlægger Vincent de Paul (1581-1660).
SVG’s formål er at støtte humanitært hjælpearbejde til fordel for fattige, primært i udviklingslande
Vores vision er:
– at fokusere hjælpen til projekter, som ikke prioriteres af de større hjælpeorganisationer
– så vidt muligt støtte projekter hvor der ydes hjælp til selvhjælp
– i prioriteret rækkefølge støtte til følgende typer af projekter: børn og unge, handicappede, undervisning af voksne og ældrepleje
SVG støtter pt. 16 projekter og udbetaler årligt samlet ca. 700.000 kroner. Projekter støttes typisk med op til. 40.000 kr. pr. år, der udbetales kvartalsvis. Et projekt varer typisk i to år, hvorefter der kan ansøges påny.
For at opnå støtte fra SVG skal man indsende en projektansøgning, der kan godkendes af bestyrelsen. Herefter udarbejdes ved godkendelse en kontrakt, normalt for en toårig periode. De projektansvarlige hos vore bidragsmodtagere forpligter sig til at sende årlige rapporter, der beskriver og dokumenterer anvendelsen af vores støtte.
De sidste par år har vi ekstraordinært også givet ad hoc støtte f.eks. nødhjælp via Caritas, støtte til etablering af nye toiletter til et plejehjem på Haiti og indkøb af håndsymaskiner til et projekt i Sydafrika. Vi har ligeledes ydet støtte til Kærlighedens Missionærer i Danmark.
Vore bidragydere er privatpersoner, fonde, menigheder og ordener samt Kulturstyrelsen. Bidragydernes støtte går ubeskåret til projekterne. Man kan øremærke sin støtte til et bestemt projekt. Bidrag til SVG er fradragsberettiget. Arv kan gives uden afgift.
SVG ledes af en bestyrelse på syv personer, der vælges på Årsmødet. Der er for tiden endvidere tre lokalgrupper, der hver især arbejder for et bestemt projekt. Bestyrelsens og lokalgruppernes arbejde er ulønnet.
SVG udsender fire gange om året en pjece til alle interesserede, hvor bl.a. nyheder om projekterne formidles. Vi har en hjemmeside www.vincentgrupperne.dk samt en Facebook profil.
Vi kommer gerne ud i de enkelte menigheder og fortæller om vores arbejde f.eks. i forbindelse med kirkekaffe.
Bestyrelsen