• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sydsudan: Høstgudtjeneste i Roskilde med et meget flot resultat

Det er med glæde, at jeg kan kan oplyse, at Skt. Laurentii menighed efter messen, Høstgudstjenesten, den 16. september afholdt høstauktion til fordel for Skt. Vincent Grupperne ved projektet Nyamlell i Sydsudan med et meget flot resultat.

“En fornøjelig auktion med masser af gaver ved årets HØSTFEST den 16. september indbragte 5.563 kr! STOR TAK for stor indsats og gavmildhed i menigheden! Beløbet er sendt til Skt. Vincent grupperne, der ubeskåret sender det til det katolske sogn i Nyamlell i Sydsudan, hvis ambitiøse skolearbejde, menigheden nu har støttet gennem flere år.”

Sankt Vincent Grupperne godkendte i april skoleprojektet i Sydsudan med 25.- 30.000 kr. årligt. Father Barton, der driver skoleprojektet, bruger pengene til ansættelse af 13 lærere, så børn i området kan få undervisning og en uddannelse og dermed udsigt til en bedre fremtid.

Han har ansat otte lærere til skolen i Nyamlell, tre til til skolen i Marial Baai og to til Makwei. Pengene rækker imid- lertid ‘kun’ til fem lærere. Farther Barton har dog mulighed for nogen støtte fra an- den side. Han har behov for 13.000 USD årligt svarende til ca. 77.000 kr årligt.

Bo Johansson

Se også sognets hjemmeside: www.laurentiikirke.dk