• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sydafrika: Langvarig hjælp til handicappede i Sydafrika

Historien

I mere end 15 år har Sankt Vincent Grupperne støttet et rehabiliteringscenter i Sydafrika, der drives af ”Søstrenes af det Dyrebare Blod”. Aftalen med rehabiliteringscenteret blev indgået, da søstrene på Nordvanggård havde forbindelse til nogle medsøstre.

I pjece 165 fra efterår 2005 kan man læse, at der i forbindelse med Sr. Mamertis’ og pastor Muisers’ fødselsdage blev samlet ind til en gave, der skulle gå til ”Søstrenes af det Dyrebare Blod”’s hjem (Ikhwezi Lokusa) for handicappede børn og unge i Transkei, Sydafrika. Det blev til et ganske stort beløb, som Sankt Vincent Grupperne kunne sende af sted til Sydafrika, og efter aftale med ”fødselsdagsbørnene” blev en del af beløbet brugt på en mindeværdig udflugt for hjemmets beboere til en nationalpark i området.

Mission

Ikhwezi Lokusa er et rehabiliteringscenter, der har forpligtet sig til at levere en høj servicestandard for personer i alderen 18 til 35 år, der er fysisk og/eller mildt psykisk handicappede. Det hjælper dem med at nå et optimalt fysisk, mentalt og socialt funktionsniveau gennem færdighedstræning inden for 4 områder: læderarbejde, syning, kunst og kunsthåndværk og keramik. Det hjælper dem også til at finde job på det åbne arbejdsmarked.

Værkstederne

På værkstederne kan de handicappede lære et håndværk, så de senere kan ernære sig selv. Der er professionelle instruktører, og de gennemgår en eksamen med eksterne censorer.

Støttede aktiviteter

SVG har i en årrække støttet driften af de fire værksteder. Det drejer sig om indkøb af maskiner, værktøj og materialer og om instruktørlønninger.

Vi har også givet støtte til specielle behov. F.eks. gav vi 2015 støtte til indkøb af startpakker, som kunne være en symaskine til dem, der skulle nedsætte sig som skrædder eller keramikværktøj & drejeskiver til dem, der skulle arbejde som pottemagere. I 2017 hjalp vi med penge til energibesparende foranstaltninger.

Du kan hjælpe

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ’Sydafrika’.