• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Regnskab for 2018

2018 blev et godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr. 985.122 til vore projekter, heraf godt kr. 154.500 til engangsprojekter. Vi fik indsamlet ca. 850.000 kroner heraf ca. 79.000 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder, ordenshuse og Kulturstyrelsen (hvis tilskud alene går til vore driftsomkostninger).

Tusind tak for jeres bidrag!

Vi bringer her nøgletallene for indtægter og udgifter de sidste seks år.

Regnskabet afleveres om kort tid til revisoren.