• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Nye medlemmer i bestyrelsen

På vores årsmøde den 18. maj fik vi valgt to nye medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter. De nye i bestyrelsen er Per Skallerup og Birgitte le Fevre. Melissa Loldrup blev genvalgt for en 2-årig periode.

Knud Kluge tilbød at udtræde som medlem af bestyrelsen og fortsætte som suppleant. Endvidere blev Erik Bubandt valgt som suppleant.

Det er planen, at suppleanterne skal deltage i alle bestyrelsesmøder og indgå aktivt i bestyrelsens arbejde. Med en styrket bestyrelse er vi nu godt rustet til at arbejde videre til fordel for vore projekter.

DSC_2360