• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder sommer 2016

Det er med stor sorg vi må meddele, at Henrik Loldrup sov stille ind den 21. april. Se nekrologen.

På vores årsmøde den 18. maj fik vi valgt to nye medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter. De nye i bestyrelsen er Per Skallerup og Birgitte le Fevre. Melissa Loldrup blev genvalgt for en 2-årig periode.

Knud Kluge tilbød at udtræde som medlem af bestyrelsen og fortsætte som suppleant. Endvidere blev Erik Bubandt valgt som suppleant. Det er planen, at suppleanterne skal deltage i alle bestyrelsesmøder og indgå aktivt i bestyrelsens arbejde. Med en styrket bestyrelse er vi nu godt rustet til at arbejde videre til fordel for vore projekter.

Vi har allerede modtaget en del tilmeldinger til PBS, og vil opfordre alle til at tilmelde sig. Det gør det nemmere for både jer og os. Desværre har vi haft lidt tekniske problemer her i starten, men det vil snart være løst.

Sidste år fik vi over 300 betalende medlemmer. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer om at indbetale kontingent for 2016 (kr. 50,-).

Vores årlige støtte til de faste projekter er nu oppe på ca. 700.000 kr. Da vi er lidt bekymrede for økonomien, har vi søgt om støtte hos fonde, foreninger, menigheder og ordenshuse. Det håber vi på vil give resultat. Herudover håber vi selvfølgelig på jeres fortsatte støtte til vores arbejde.

Da kun ganske få benytter sig af giro-kortet i pjecen, har vi besluttet at det udgår fra dette nummer. Det giver mere plads til nyheder. Man kan få giro-kort ved henvendelse til bestyrelsen.

Med ønsket om en god sommer.

Bestyrelsen