• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2011

Fastetiden indbyder os til at følge håbets og kærlighedens veje. Den indbyder os også til at gøre en ekstraordinær indsats for de fattige oversete mennesker. Skt. Vincentgrupperne i Danmark er stiftet med baggrund i Sankt Vincent af Paul (1581-1660). Han var optaget af at lindre nød blandt de dårligst stillede i samfundet. Han skaffede bl.a. midler til at etablere hospitaler og herberger.

Med ham som forbillede arbejder vi her i Danmark for at hjælpe nødlidende for det meste i en række udviklingslande. Skt. Vincent Grupperne har kun mindre projekter, som ikke tilgodeses af de større organisationer. Det kan være at sørge for, at børn og unge fra fattige familier får mad, så de ikke behøver at gå sultne i seng; eller vores projektpartnere bygger en brønd, så de fattige får vand at drikke. Mange af vore projekter sørger også for at børnene får en uddannelse.

Bidragsmodtagerne glæder sig over, at Sankt Vincent Grupperne bakker dem op, så de kan forsætte deres uselviske arbejde for de fattigste. De gør alt for at jeres støtte her fra Danmark når frem til de steder, hvor nøden er størst. Du kan her i fastetiden hjælpe med til, at de fattige bliver mætte og de får deres tørst slukket.

Tak for hjælpen!

Bestyrelsen