• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Indien: Støtte til børn i Indien

I midten januar holdt to medlemmer af bestyrelsen et møde med redemptorist Benny Mathew og menighedsmedlem Maria-Leonora Christensen – begge fra Sankt Annæ menighed på Amager.

Mødet blev iværksat med henblik på at igangsætte et projekt i den Indiske delstat Kerala – et projekt som bl.a. skal give mad og husly til børn af enlige mødre. Det er meningen, at Skt. Annæ menighed skal danne en ny lokal Skt. Vincent Gruppe med særlig interesse for netop dette projekt samt at skabe et større engagement i menigheden for projektet.

Skt. Vincent Gruppernes bestyrelse har for nyligt besluttet at støtte projektet, men nogle detaljer skal endnu på plads, før en kontrakt kan underskrives. Ligeledes vil Sankt Vincentgrupperne yde støtte til en ny brønd. Den nuværende tørrer ud om sommeren. Prisen for brønden er 37.000 kr. Den ny brønd giver vand til både kostskolen og et tilstødende hjem for handicappede. Projektansvarlig i Kerala er Joshy Mathew.