• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder efterår 2014

Velkommen tilbage fra en forhåbentligt rigtig god sommer. Juli måned, i det mindste, bød på nærmest tropiske forhold. Dejligt!

I posten, der dukkede op i løbet af sommeren, var der flere gode overraskelser. En ældre læser og bidragsyder i Jylland havde testamenteret ikke mindre end 200.000,00 ikke-øremærkede kroner til Sankt Vincent Grupperne.

Ved begravelsen af en andet bidragsyder i Hillerød (Barbara Engells) bad familien om, at deltagerne indbetalte deres blomsterbidrag til Sankt Vincent Grupperne i stedet for til blomsterhandlerne. Det gav et meget flot beløb.

Det er naturligvis sørgeligt når mennesker går bort, men eftersom det er livets gang, er sådanne blomsterbidrags arrangementer og arv meget velkomne.

I et andet brev meddelte en af vore mere kendte institutionelle fondsydere, at de var parate til at yde et tilskud på 75.000,00. såfremt vi kunne fremskaffe et projekt der kunne blive lige så succesfyldt som Vietnam 2 projektet.
Derudover havde alle vore øvrige trofaste bidragsydere heller ikke ligget på den lade side, så en prognose for årets samlede indsamlingsresultat peger stadigvæk på en indsamlingsrekord.

Vi modtager stadigvæk en hel del små bidrag, som for eksempel 50 eller 100 kroner. Tag endeligt ikke fejl; små bidrag er også meget værdsat. Men, sådan som giro-overførsler er afgiftsbelagt nu om dage, kan det faktisk blive dyrt for bidragsyderen. Må vi anbefale, at man samler sine bidrag i lidt større betalinger, eventuelt med lidt længere intervaller imellem, for derved at undgå at blive ”flået” af bankerne?

Og så er der det om CPR numre. Vi har CPR numre på omkring 137 af vore bidragsydere, og vi har mange flere bidragsydere på vores lister. Vi anbefaler varmt, at alle vore læsere indsender deres CPR numre til os, så ordner vi resten overfor skattevæsenet. CPR numre kan indberettes via hjemmesiden (Kontakt) eller ved at sende os en mail.

Bestyrelsen