• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Indien I: Hjælp til højere uddannelse af forældreløse unge i Indien

Sankt Vincent Grupperne har siden 2014 støttet børnehjemmet ’Mother and Child Foundation’ i Kerala, Indien. Projektet blev startet efter opfordring af vores lokalgruppe på Amager. Den har fra start finansieret støtten til børnehjemmet, der pt. er på 66.000 kr. om året. Pengene indsamles i forbindelse med et madspildsprojekt. Støtten bruges primært til højere uddannelse af unge mennesker.

Vi har modtaget e-mail fra Joshy Mathew, der leder projektet. Han skriver bl.a.:

”Vi har 162 børn i vores varetægt nu, hvoraf 28 unge studerer faglige kurser. Der er også 14 mødre med os.

Vores børn er meget gode. De har lidt meget i livet. Nogle er forældreløse; vi har børn fra gaderne, fra brudte familier, seksuelt misbrugte og lignende. De traumer, de tidligere har gennemgået, er virkelig uforklarlige, men den atmosfære, vi tilvejebringer for dem, sublimerer mange af deres sår og problemer. De er en stor velsignelse for vores hjem, og de bliver gode samfundsborgere. Vi nyder stor tilfredsstillelse i dette arbejde for børnene og mødrene. Resultatet af vores og jeres hårde arbejde er fantastisk.

Der er meget talentfulde musikere blandt børnene. Vi har to dygtige bands. Vi har et team af 60 børn, der vil udføre en tre timers koncert.Et andet team af 15 medlemmer går til kor og orkester. Disse fritidsaktiviteter hjælper vores børn til at blive bedre borgere i samfundet.”

En stor tak til lokalgruppen, der har ydet en fantastisk indsats med at indsamle pengene.

indien-musik