• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Bestyrelsen holdt heldagsmøde i januar

Lørdag den 24. januar afholdt Sankt Vincent Grupperne det årlige heldagsmøde – i år med fokus på
– Status på aktiviter
– Godkendelse som velgørerende forening
– Økonomi
– PR
– Fundraising

Formanden Poul Skallerup forelagde årsberetning, hvor de indsamlede midler i 2014 udgjorde ca. 500.000 kr. efter at ekstraordinære bidrag er fratrukket.
I 2015 vil SVG overgå til et nyt regnskabsprogram. Det blev samtidig besluttet, at SVG tilmelder sig organisationen “CISU” – det tidligere “Projekt-rådgivningen”.
Under godkendelse som velgørende forening drøftedes især ny vedtægter, som på et efterfølgende bestyrelsesmøde blev godkendt.
Der blev brugt megen tid på en medlemskampagne. Sankt Vincent Grupperne skal have 300 medlemmer for at dets bidragsydere fortsat kan opnå skattefradrag.
Fremover vil SVG skelne mellem “administration” og “markedsføring” for at tydeliggøre, hvad vi egentlig har af udgifter til administration og bruger på markedsføring.
Heldagsmøderne er et godt instrument for bestyrelsen til at nå dybere i emner, som kan være svære at nå på et ordinært bestyrelsesmøde.

Heldagsmøde-2015

Billedet viser fire af bestyrelsens medlemmer
til heldags-mødet: Fra venstre Stig Gelslev,
Melissa Loldrup, Bo Johansson samt formanden Poul Skallerup.