• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde mandag den 18. maj kl. 19.00

Sankt Vincent Grupperne holder sit første årsmøde mandag den 18. maj kl. 19 i menighedssalen i Sankt Vilhelms Kirke, Møllestræde 7, Hillerød. Alle er velkomne.

Vi glæder os til at informere om vores arbejde i 2014 og planer for fremtiden.

Send venligst en mail til poul@vincentgrupperne.dk hvis du ønsker at deltage – så vi kan lave kaffe nok.

Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
  5. Indkomne forslag
  6. Orientering om planlagte aktiviteter
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   1. Valg af formand for 2 år
   2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  8. Eventuelt