• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Regnskab for 2020

2020 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi kunne udbetale kr. 990.177 til vore projekter.  Vi fik indsamlet 1.257.326 kroner heraf 74.974 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder, ordenshuse og Kulturstyrelsen (hvis tilskud alene går til vore driftsomkostninger).

I 2020 har vi modtaget bidrag for over 400 bidragsydere. Antallet af PBS indbetalinger er også støt stigende og beløber sig nu til knap 200.000 kr. årligt.

Tusind tak for jeres bidrag!

Regnskabet er afleveret til revisoren.