• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder efterår 2021

Vores generalforsamling blev med nogen forsinkelse afholdt lørdag den 19/6 2021 i Herlev. Regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 blev godkendt. Sr. Hildegard er igen indstillet af pastoralrådet for en 2-årig periode. Poul, Knud og Per blev genvalgt til bestyrelsen. Hans Pedersen, der er formand for menighedsrådsrådet ved Rosenkranskirken på Bornholm blev valgt som ny suppleant. Velkommen til Hans. Du kan læse referatet og formandens beretning på vores hjemmeside.

I dette nummer kan du læse om et nyt projekt i Zimbabwe, som vi netop har indgået kontrakt med. Der er også uddrag af de årsrapporter vi har modtaget fra vores projekt for forældreløse på Haiti (CESSA) og projektet for fattige børn i Ungarn. Som I kan læse, har covid-19 haft store konsekvenser for projekterne. Endelig bringer vi også en beretning om det feltarbejde der udføres i slumkvarteret i Nairobi (Kenya). Det er rystende læsning.

Her i Danmark er vi så heldige, at alle restriktioner vedr. covid-19 nu er ophævet. Desværre er situationen i de fleste lande, hvor vi har projekter, en helt anden. Her er der kun få vaccinerede, og der vil i en lang periode stadig være begrænsninger og behov for ekstra hjælp.

Vi kan oplyse, at vi har fået flere henvendelser om optagelse af nye projekter. Vi er ved at skaffe yderligere oplysninger og formelle projektansøgninger, så vi kan vurdere projekterne.

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter, og ønsker alle et godt efterår.

Bestyrelsen