• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2021

2020 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi udbetalte næsten 1 million kroner til vore projekter.  2020 blev også glædelig med en tilgang af 35 nye tilmeldte medlemmer. Ved årets udgang var der så mange penge i kassen, at vi kunne udbetale en ekstra julegave til projekterne. En stor tak til alle, der har bidraget med store og små bidrag. Se nøgletal og kommentarer til regnskabet på side 4 og 5.

I dette nummer kan du læse nyt fra vores ernæringsprojekt i Uganda og vores projekt i Sydsudan. Der er også kort information om vores generalforsamling, der pga. covid-19 er udskudt til den 19. juni.

Bestyrelsens årlige heldagsmøde blev i år erstattet af et 2-timers Skype møde. Vi glædede os over den positive udvikling i bidrag, men diskuterede også den stigende arbejdsbyrde, der er forbundet med foreningens drift, blandt andet i forbindelse med bogføring og projektadministration. Der er behov for yngre kræfter i bestyrelsen, og også gerne frivillige hjælpere, som kan give en hånd med. Kontakt os gerne, hvis du vil give en hånd med.

Pave Frans fremhæver i sit fastebudskab de tre klassiske fastetidsremedier – faste, bøn og almisse.  Lad os her i fastetiden give næstekærligheden et konkret udtryk ved en almisse til et af vore projekter.

På grund af covid-19 har 2020 har været en udfordring for mange af vore projekter, og desværre vil der gå lang tid inden forholdene i disse lande bliver forbedret. Der vil derfor også være stor behov for hjælp i 2021.

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter.

Bestyrelsen