• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Heldagsmøde i Sankt Vincent Grupperne

Vi vil besøge menigheder

Lørdag den 13. februar holdt Sankt Vincent Gruppernes (SVG) bestyrelse et heldagsmøde, hvor vi valgte fokuspunkter for 2016, fastlagde handlingsplaner for 2016-17 og drøftede økonomi, PR og fundraising.

Blandt fokuspunkterne og handlingsplanen for 2016-17 er en hvervekampagne på Fyn, i Jylland samt på Sjælland og i Københavnsområdet. Medlemmer fra bestyrelsen vil bl.a. besøge udvalgte menigheder i foråret og præsentere Sankt Vincent Gruppernes humanitære arbejde.

Bestyrelsen vil iværksætte en PBS- kampagne, hvor SVG for første gang kan tilbyde en PBS-løsning (Se i øvrigt siderne 5-7).

Økonomisk set har bestyrelsen besluttet at kontakte fonde med henblik på yderligere økonomisk støtte til projekterne. En del bidragydere vil blive kontaktet per brev med henblik på støtte og medlemsskab.

Budgettet for 2016 viser, at der skal en del indtægter til, før der vil blive balance. Udgifterne, som hovedsageligt er markedsføring (pjece m.v.), kan der ikke gøres meget ved.

Bestyrelsen udarbejdede ligeledes en medieplan for pjecen, emnelister for artikler til Katolsk Orientering samt for Facebook. Ligeledes vil der blive arbejdet på yderligere opdatering af vor hjemmeside.