• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Økonomiske nøgletal 2015

Sankt Vincent Grupperne har denne gang valgt at publicere nøgletallene fra vores regnskab, som vi mener giver et bedre overblik end den tidligere form.

2015 blev et rigtig godt år. Vi fik indsamlet 742.428 kroner heraf 93.846 til markedsføring og administration.

Vi udbetalte i alt kr. kr. 880.919 til projekterne, heraf kr. 93.698 til en-gangs projekter.

Indtægter og udgifter for 2015 kan ses under fanebladet ‘Regnskab’

De ekstraordinært høje indtægter i 2014 skyldes dels en arv på kr. 200.000, dels overførsel at midler fra Caritas Danmark til vores projekt i Peru på 379.129,47 kr.

Økonomiske nøgletal