Kategorier
Vietnam I

Vietnam I: Effektiv hjælp til forældreløse og handicappede børn i Vietnam

Vi har modtaget en rapport fra Sr. Hien, der er ansvarlig for børnehjemmet House of Hope. I rapporten skriver Sr. Hien:

Vi har det seneste år modtaget 6860 USD fra Sankt Vincent Grupperne, og har brugt denne dyrebare hjælp til forældreløse og handicappede børn i vores håbets hus. Nu har vi 20 forældreløse, som går i skole hver dag. 39 handicappede børn med de forskellige svagheder som døvstumme, mentalt retarderede, Cerebral Parese og hjerneskadede. Disse børn behandles med fysioterapi i centret.

Personalet i House of Hope på 25 personer består af: 16 søstre, 2 fysioterapeuter, en læge og nogle unge frivillige. Det beløb, som SVG støtter med, bruges til de daglige rutiner på House of Hope for personalet, forældreløse og handicappede børn. Til de forældreløse børn er det skolepenge, mad og skolematerialer. Til de handicappede er det gebyr for pasning, fysioterapi og mad.

For to år siden var Covid-19 en stor udfordring for vores region og vores center. Både personalet og børnene blev smittet. Det har betydet perioder med isolering. I perioder var der ingen skole for de forældreløse børn. Det skulle foregå online. For de handicappede børn var der begrænsninger i pasningen og træningen.

Vi har lært at leve med covid-19 og aktiviteterne i House of Hope er blevet normale.

Du kan sikre den fortsatte støtte til House og Hope ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Vietnam I.

Kategorier
Vietnam I

Vietnam I: COVID-19 rammer vore handicappede børn i Vietnam

De nationale myndigheder i Vietnam indførte d. 1. april stramme regler for at forebygge og kontrollere COVID-19 epidemien i landet. Disse restriktioner er nu næsten alle ophævet ifølge udenrigsministeriet.
Men det gælder fortsat over hele Vietnam, at man skal iværksætte forebyggende tiltag. Man skal fortsat bruge mundbind på offentlige steder og sørge for at holde 1 meters afstand til andre. Derudover må man som maksimum forsamles 20 personer og 30 personer i provinser og byer kategoriseret som henholdsvis lav og medium risiko (arbejdspladser, hospitaler og skoler er dog undtaget denne regel).

For de 11 nonner i det sociale hjælpecenter House of Hope i Hue har restriktionerne betydet, at de og de 55 handicappede børn (døvstumme, autister og hjerneskadede) ikke har måttet bevæge sig uden for 24/7. Dette har naturligvis betydet store udfordringer i det daglige med pasningen og træningen af børnene samt transporten af de ældre børn til undervisning i skolerne.

Centerets største problem er dog fortsat manglen på penge til at betale for børnenes fysiske træning, skolegang, skoleuniformer og mad.  SVG støtter fortsat i en 3-årig kontraktperiode centeret økonomisk med 45.000kr årligt, og disse penge dækker ca. 1/3 af centerets samlede udgifter på årsbasis. Centeret har hidtil også modtaget økonomisk støtte fra andre lokale organisationer, men bidragene fra disse er blevet mindre med tiden og søstrene er derfor stærkt bekymret for de handicappede børn og deres fremtid.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ’Vietnam I’.

Kategorier
Vietnam I

Vietnam I: Besøgsrapport fra Vietnam

Olav Christensen (som er en bekendt af formanden) og hans kone Andrea, har den 31. oktober aflagt et besøg hos vores projekt for handicappede børn i House of Hope, Hue (Vietnam I). Olav skriver efter besøget:

”Kære Poul,

Det blev en meget positiv oplevelse at besøge Sister Catherine og House of Hope. Vi ankom kl. 11, hvor der blandt børnene var nærmest middagsro.

Huset og området var rent og dermed lidt en kontrast til omgivelserne. Børnene så godt ernærede ud.

Der er 55 handicappede børn bestående af døvstumme, autister, hjerneskadede. Enkelte forældreløse synes ikke rigtigt at høre hjemme her, men de var der. Et tvillingepigepar sang med, da de optrådte for os, og de var tilsyneladende helt på toppen funktionsmæssigt, men altså forældreløse.

Der er 70 børn i Kindergarten, hvilket vel dækker over 0-5 eller 6 år. Dem så vi ikke, da de sov til middag. Måske er der enkelte, der er lidt ældre for nogen af børnene går i almindelig offentlig skole. En enkelt dreng var endog så stor, at han til næste år kunne starte på universitet (jeg vil tro hun mente gymnasiet).

Der arbejder 11 nonner på stedet. Som jeg forstod det, er der en institution mere i Vietnam, som tilhører Holy Cross Congregation. (red. vores projekt i Ba Ria, Vietnam drives af samme orden).

Du kan være glad for, at pengene ikke går til en institution under styrets kontrol!!. Det hørte jeg forleden aften en indgående personlig beretning om.

Der var 7-8 km fra vores Homestay til House of Hope og p.g.a. trafikken og fordi fortovene er optaget, så valgte vi at tage en taxa hver vej. Det er så rørende billigt. Jeg havde som sagt et Dannebrogsflag og en dåse Buttercookies med. Så der kom også lidt almen dansk reklame ud af det (selvom ingen royale var til stede)”

Sankt Vincent Grupperne har støttet ’House og Hope’ siden 2001, og støtter pt. projektet med kr. 45.200 årligt. Det kan vi kun, hvis du støtter projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen med ’Vietnam I’.

Kategorier
Vietnam I

Vietnam I: Kontraktfornyelse med House of Hope i Vietnam

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har i en årrække støttet 2 projekter i Vietnam, der hver især drives af kongregationen Lovers of the Holy Cross. Kontrakten med ét af disse projekter i byen Hue har SVG besluttet at forlænge med en ny 3-årig kontrakt gældende fra 1. april 2018.
Centeret i Hue blev etableret i år 2000 af søstrene og har til opgave
– at modtage handikappede og forældreløse børn, der er blevet forladt
– modtagelse af handikappede børn fra de fattigste familier, hvor forældrene ikke har muligheder for at passe dem og sikre dem en uddannelse.

Den altoverskyggende udfordring for centeret er at sikre dets økonomiske
grundlag. Centeret har p.t. 50 børn og hvert barn koster ca. 7.200 kr. om året. Dette beløb skal dække:

– husly og skolepenge for de hjemløse børn
– mad
– månedlige lægeundersøgelser og medicin til de handicappede børn
– fysioterapeutiske behandlinger til de svært handikappede børn
– omkostninger for træning med special-udstyr
– fælles udflugter for børnene

SVG har hidtil støttet børnehjemmet med ca. 36.000 kr. årligt, men bestyrelsen har med den nye 3-årige kontrakt besluttet at forøge dette beløb til ca. 45.000kr. årligt. SVG’s årlige støtte vil dække ca. 12,5% af børnehjemmets årlige udgifter.

SVG’s støtte til børnehjemmet er vital for dets fortsatte arbejde, men kan ikke stå alene. Børnehjemmet modtager også økonomisk støtte fra andre donationer, herunder især den vietnamesiske kongregation (50%), andre private (12,5%) og lidt indtægter via salg fra børnehjemmet (12,5%).

Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3347, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen med ´Vietnam I’.

Kategorier
Vietnam I

Vietnam I: Fortsat støtte til handicappede og forældreløse børn

Sankt Vincent Grupperne har indgået en ny 2-årig kontrakt med House of Hope i Hue, Vietnam, og vil de næste to år støtte projektet med ca. kr. 40.000 om året.

Formålet med centeret er at modtage de forældreløse og handicappede børn, der er forladte, og ikke har noget hjem. De kommer her for at blive bespist, uddannet og rehabiliteret.

Centeret er etableret i 2000. Det drives af The Sisters of Holy Cross menigheden i Hue.

Formålet med vores støtte er at hjælpe forældreløse børn med skolegang og det daglige liv samt at hjælpe med rehabilitering af handicappede børn, så de får en uddannelse og kan integreres i samfundet.

IMG_1692