Kategorier
Nyt fra bestyrelsen Venezuela

Kort nyt om projekter

Vi har besluttet at indstille vores støtte til projektet FUNDANICA for kræftsyge børn i Venezuela. Initiativtagerne her i Danmark har, blandt andet på grund af sygdom, ikke haft ressourcer til at støtte projektet med lokale aktiviteter.

Kategorier
Venezuela

Venezuela: I 25 år har Fundanica repræsenteret håbet og livet

Organisationen til hjælp til børn med kræft fra Carabobo (forkortet Fundanica) er en velgørende organisation, der blev oprettet i byen Valencia i Venezuela i 1995. Fundanica blev dannet på initiativ af lægen Teresa Venegas med speciale i kræftsygdomme hos børn og en gruppe forældre til børn med kræft. Siden sin oprettelse har Fundanica arbejdet målrettet for at forbedre livskvaliteten hos børn og unge med kræft.

Målgruppen kommer primært fra Carabobo-regionen i den centrale del af Venezuela. Fundanicas primære formål er at tilbyde målgruppen diagnostiske undersøgelser og økonomisk støtte til at kunne betale for behandling (f.ex. kemoterapi eller stråleterapi).

Fundanica har gennem tiden hvert år hjulpet ca. 250 børn og unge fra familier med knappe resourcer. De seneste par år er dette antal faldet betragteligt af flere forskellige grunde, bl.a. fordi udgifterne til kræftbehandling er steget, fordi den økonomiske situation i Venezuela er meget dårlig, og fordi mange familier er rejst væk for at søge lykken andre steder. I skrivende stund støtter Fundanica 44 børn og unge.

Fundanica samler penge ind ved salg af en kalender, der produceres hvert år. Herudover får organisationen midler fra private donorer og private virksomheder og nu altså også Sankt Vincent Grupperne. Som nævnt stiger udgifterne til kræftbehandling desværre løbende, hvorfor bidrag fra udlandet er særlig vigtige. Fundanica arbejder derfor målrettet mod at skaffe udenlandske donorer for at kunne hjælpe flere børn.

Corona-pandemien har presset den venezuelanske økonomi hårdt. Fundanica har modtaget færre donationer fra sine støtter og har derfor måttet neddrosle sine aktiviteter. Dette har igen betydet, at nogle børn ikke har kunnet modtage kræft-behandling og derfor ikke kunne reddes.

I 2020 har Fundanica ydet støtte til kræftbehandling af 66 børn; af disse kunne 13 ikke reddes. Disse triste tal afspejler situationens alvor og nødvendigheden af at indsamle midler, der kan dække udgifter til diagnostiske undersøgelser (f.ex. biopsier, skanninger og laboratorieundersøgelser) og behandling.

I løbet af de 25 år Fundanica har eksisteret, har organisationen vundet en særlig plads i venezuelanernes hjerter pga de mange børn, der har modtaget behandling og er blevet kureret.

Kategorier
Venezuela

FUNDANICA: Skaber håb og liv hos børn med kræft

FUNDANICA projektet er påbegyndt efter henvendelse fra en gruppe herboende venezuelanere.

 Sankt Vincent Grupperne har for nylig tegnet en toårig kontrakt med organisationen FUNDANICA i Venezuela, der støtter børn med kræft.

Stiftelsen for ”Støtte til børn med kræft i Carabobo State, Venezuela” eller FUNDANICA er en nonprofitorganisation; den blev grundlagt i 1995 på initiativ af Dr. Teresa Venegas, pædiatrisk onkologlæge og indsatsen fra en gruppe forældre til børn med kræft.

Forbedrer livskvaliten for børn og teenagere

FUNDANICAs mission er at forbedre livskvaliteten for børn og teenagere med kræft, at forbedre den forventede levetid og støtte den personlige helbredstilstand mod sygdommen.

FUNDANICA er dedikeret til det omfattende arbejde med at hjælpe børn og unge, der lider af kræft. De arbejder for at skabe bevidsthed om kræftbekæmpelsen i vores samfund for at forbedre livskvaliteten, opnå den størst mulige vellykkede behandling og sikre reintegration af børn og unge i samfundet og fremvise dem som et vidnesbyrd om livet.

FUNDANICA har påtaget sig ansvaret med målrettet engagement og betjener i gennemsnit 250 patienter om året, for det meste henvist fra Dr. Ángel Larralde og Dr. Enrique Tejera Hospital. Børnene har brug for hjælp for at gennemføre undersøgelser og erhverve de nødvendige lægemidler til diagnose, overvågning og behandling.

Der forekommer mange typer af kræft for børn. Det omfatter bl.a. leukæmi, tumorer i centralnervesystemet, lymfekræft, svulst i øjets nethinde og svulst i det sympatiske nervesystem.

Siden grundlæggelsen har FUNDANICA været et eksempel på kærlighed til at fejre håb og liv hos børn og familier, der overvinder kræft og viser, at det er muligt at behandle sygdommen med succes.

Vanskelig situation i Venezuela

På samme måde værdsætter FUNDANICA samarbejdet med værdifulde mennesker, der har forståelse for den vanskelige virkelighed i Venezuela, som tillader at deltage i indsatsen for behandlinger, studier og mulighed for at overleve for mange børn.

Formålet med det projekt som Sankt Vincent Grupperne støtter, er at garantere gennemførsel af den behandling, som onkologen foreslår for hver patient for FUNDANICA. Det kan være kirurgisk eller medicinsk behandling.

FUNDANICA projektet er påbegyndt efter henvendelse fra en gruppe herboende Venezuelanere. Vores primære kontaktpersoner er Andres Fernandes Quilelli og Ian Kiil. Andres oplyser, at FUNDANICA ledes af en lærer fra hans ‘high school’ og støttes af en gruppe frivillige, som blandt andre omfatter hans mor.

Gruppen, der omfatter 10-15 personer i Københavnsområdet, er indstillet på, at de selv vil igangsætte fundraising aktiviteter. Kontrakten er udformet, så den giver et incitament til gruppen, om at indsamle øremærkede midler til projektet.

Du kan støtte projektet for kræftramte børn ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen: ”FUNDANICA”.