• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Venezuela: I 25 år har Fundanica repræsenteret håbet og livet

Organisationen til hjælp til børn med kræft fra Carabobo (forkortet Fundanica) er en velgørende organisation, der blev oprettet i byen Valencia i Venezuela i 1995. Fundanica blev dannet på initiativ af lægen Teresa Venegas med speciale i kræftsygdomme hos børn og en gruppe forældre til børn med kræft. Siden sin oprettelse har Fundanica arbejdet målrettet for at forbedre livskvaliteten hos børn og unge med kræft.

Målgruppen kommer primært fra Carabobo-regionen i den centrale del af Venezuela. Fundanicas primære formål er at tilbyde målgruppen diagnostiske undersøgelser og økonomisk støtte til at kunne betale for behandling (f.ex. kemoterapi eller stråleterapi).

Fundanica har gennem tiden hvert år hjulpet ca. 250 børn og unge fra familier med knappe resourcer. De seneste par år er dette antal faldet betragteligt af flere forskellige grunde, bl.a. fordi udgifterne til kræftbehandling er steget, fordi den økonomiske situation i Venezuela er meget dårlig, og fordi mange familier er rejst væk for at søge lykken andre steder. I skrivende stund støtter Fundanica 44 børn og unge.

Fundanica samler penge ind ved salg af en kalender, der produceres hvert år. Herudover får organisationen midler fra private donorer og private virksomheder og nu altså også Sankt Vincent Grupperne. Som nævnt stiger udgifterne til kræftbehandling desværre løbende, hvorfor bidrag fra udlandet er særlig vigtige. Fundanica arbejder derfor målrettet mod at skaffe udenlandske donorer for at kunne hjælpe flere børn.

Corona-pandemien har presset den venezuelanske økonomi hårdt. Fundanica har modtaget færre donationer fra sine støtter og har derfor måttet neddrosle sine aktiviteter. Dette har igen betydet, at nogle børn ikke har kunnet modtage kræft-behandling og derfor ikke kunne reddes.

I 2020 har Fundanica ydet støtte til kræftbehandling af 66 børn; af disse kunne 13 ikke reddes. Disse triste tal afspejler situationens alvor og nødvendigheden af at indsamle midler, der kan dække udgifter til diagnostiske undersøgelser (f.ex. biopsier, skanninger og laboratorieundersøgelser) og behandling.

I løbet af de 25 år Fundanica har eksisteret, har organisationen vundet en særlig plads i venezuelanernes hjerter pga de mange børn, der har modtaget behandling og er blevet kureret.