• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Uganda II: Rapport fra skoleprojekt i Uganda

Vi har modtaget en længere rapport vedrørende den støtte vi har givet til skoleprojektet i Uganda, og bringer her et uddrag.

Generelle mål for projektet

At skabe et solidt fundament i de mest sårbare børns liv (især forældreløse) gennem kvalitetsuddannelse.

At tilbyde en mulighed for uddannelse der passer til det enkelte barn, f.eks. for dem der er droppet ud af skolen, så de senere kan stå på egne ben.

At tilbyde en uddannelse, der tager højde for kreative færdigheder, gensidig respekt, gode moralske værdier, en tankegang, der søger at udvikle andre over en selv.

At uddanne fremtidige ledere, der sætter pris på ansvarlighed, gennemsigtighed, ærlighed, hårdt arbejde og generøsitet.

At reducere situationer, der fører til børnearbejde og tidlige ægteskaber, især blandt piger.

At give en hånd til værgerne, der ikke har økonomisk formåen, til at betale skolepenge til børn, som er i deres pleje.

Finansiel støtte

Hvert barn modtog en økonomiske støtte i forhold til, hvad der var nødvendigt i skolen. Dette blev gjort med stor hensyntagen til dem, der ikke havde noget i første omgang, og derefter dem, hvis værger kunne bidrage med noget til deres undervisning.

Det ugandiske uddannelsessystem har tre semestre om året. De gennemsnitlige minimumsomkostninger, vi betaler for hver elev i folkeskolen, beløber sig til 50 USD. Til dem på gymnasiet betaler vi 120 USD. De som går på universitetet får et tilskud på ca. 150 USD pr. termin eller semester. Det afhænger af den enkeltes situation. Disse tal anvendes, når der er tilskud fra værgerne. Dette skyldes, at vi ønsker, at så mange børn som muligt får gavn af støtten. Hvis vi skal betale fulde gebyrer, ville vi uddanne meget få børn hvert år. Så vi prøver at strække støtten for at nå ud til mange flere. Der er dog fuld støtte til dem der er forældreløse.

Taknemmelighed!!

Året 2020 var et meget vanskeligt år for os alle som forældre, familier, medlem af samfundet, for børnene selv og mest for de mest sårbare gamle mennesker som kvindelige enker og enkemænd.

Midt i vores økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer, som f.eks. ensomhed og fortvivlelse, gav Sankt Vincent Grupperne os håb. Med jeres generøse donationer kunne vi bringe håbløse håb ved at:

Hjælpe nogle børn med at starte små forretninger som f.eks. gennem ko-projektet.

Hjælpe enker og familier med madvarer i den sværeste måned med nedlukninger, især april til oktober. Vi leverede madvarer til flere familier, især af hjælpeløse kvinder, ældre enker og forældreløse. Dette var den mest tilfredsstillende tjeneste, vi udførte, da den skabte så meget glæde hos modtagerne.

Vi betalte skolegebyr for børnene i første semester fra januar 2021, og vi betalte også gebyrer for et par finalistklasser af studerende i oktober 2020 og igen i januar 2021.

Med jeres fortsatte støtte vil vi fortsætte med at forbedre livet for børn, der ikke ville have gået i skole uden sådan støtte. Denne støtte giver dem en mulighed for en bedre fremtid fuld af håb. På denne måde bliver Jesu ord, der er nedskrevet i Johannes 10:10, til virkelighed … ” Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”

Til gengæld beder vi altid for dig og ønsker dig godt. Må Gud velsigne Sankt Vincent Grupperne og alle jeres tilhængere eller donorer.

Fremtidig støtte

Det er vores ydmyge bøn og håb, at Sankt Vincent Grupperne vil fortsætte med at støtte vores initiativer til at ændre de trængende drenges og pigers liv til det bedre ved økonomisk at støtte programmet i mange år fremover.

Vi tror nu, at den bedste gave, der gives til et barn, er tro på Gud og kvalitetsuddannelse. Det giver os glæde, da vi ser håb hos dem, der allerede er uddannet eller lige ved at afslutte deres kurser snart. Vi beder om, at situationen med covid19 ikke forværrer vores planer om at se dem afslutte deres studier godt.

Joseph Aonu Okiror

Projektkoordinator

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Uganda II.