Kategorier
Sydafrika

Sydafrika: Årsrapport fra IKHWEZI LOKUSA

Vi har modtaget en omfattende rapport fra det arbejde Søstrene af det dyrebare blod udfører for handicappede i Sydafrika. Vi bringer her et udpluk.

I løbet af regnskabsåret, der starter 1. april 2021 og slutter 31. marts 2022, var Socialarbejdernes fokus fortsat pleje og udvikling. De fortsatte med at hjælpe personer med handicap med at nå deres optimale fysiske, mentale og sociale funktionsniveau, og derved sætte dem i stand til at opnå en vis uafhængighed i deres liv.

Der er 65 borgere her på Ikhwezi Rehab, hvoraf de 60 er under uddannelse.

Praktikanterne bliver uddannet i fire værksteder; syning har 18 praktikanter, håndværk har 15 praktikanter, læderarbejde har 14 praktikanter, mens keramik har 13 praktikanter.

16 praktikanter fra sy-, håndværks- og læderarbejde havde gavn af placering i forskellige forretningslokaler her i Mthatha by. Socialrådgivere og syvejlederen har igangsat dette program, så praktikanterne bliver vant til arbejdsmiljøet, inden de forlader uddannelsen.

Syning

I 2021 var der 13 elever i syning. I november 2021 modtog elleve praktikanter certifikater fra Walter Sisulu University of Technology under Certificate Conferring Ceremony afholdt i Society Hall. Én praktikant deltager nu i forelæsninger på Walter Sisulu University.

Vi har 18 elever i år i Syafdelingen, og de klarer sig godt.

Liturgisk beklædnings afdeling modtager fortsat bestillinger på nye kirkeklæder og ombygninger fra forskellige kirker.

Håndværk

I år 2021/2022 havde vi en stor forskelligartet gruppe af praktikanter, der stræbte efter ikke kun at lære færdigheder, men også at tage fat på løbende ordrer på arbejde som skal udføres. I øjeblikket er der 15 praktikanter og 10 på uddannelsesprogram. De fleste elever i Håndværk har intellektuelle handicap, og det gør det til en reel udfordring for instruktørerne. Vi er stolte af deres præstationer, da de ofte arbejder mod utrolige fysiske og intellektuelle odds for at lære en færdighed.

Keramik

Vi startede året 2021 med frygt og terror på grund af pandemiens globale omfang, som efterlod os knuste og sørgede over mange liv, der gik tabt under pandemien op til dato. I 2021 startede vi med seksten drenge inklusive to kommissionærer.

I år januar 2022 startede vi med femten praktikanter. Deres arbejde er fantastisk, som om de ikke er nye. Andre, der modtog certifikater fra Walter Sisulu University, er fremragende, og deres arbejde er fascinerende og indbydende. Den største bekymring er ovnen, da vi ikke finder de rigtige folk til at reparere dem, og snart er året omme. Vi håber dog på det bedste.

Læderarbejde

Den 30. november 2021 blev otte praktikanter tildelt certifikater fra Læder værkstedet. Materiale blev givet til dem, så de kunne starte deres egen lille virksomhed derhjemme. Elever, der nåede det i løbet af uddannelsen, fik tildelt deltagelsesbeviser. I år blev 2022 tretten praktikanter optaget. Kunder medbringer deres varer såsom sko, tasker osv. De så ud til at være tilfredse med kvaliteten af ​​den service, Læder værkstedet tilbyder, da du aldrig har modtaget klager fra kunder vedrørende den service, der tilbydes dem. Der er en mærkbar grad af engagement og iver efter at lære på praktikanternes side.

 

Kategorier
Sydafrika

Sydafrika: Rapport fra Sydafrika

Vi har modtaget en årsrapport fra IKHWEZI LOKUSA rehabiliterings- og udviklingscenter i Sydafrika.

Regnskabsåret, der starter 1. april 2020 og slutter 31. marts 2021, startede godt, men endte med en masse udfordringer på grund af covid-19. Der var megen forvirring, frygt og usikkerhed; men socialarbejdernes fokus forblev pleje, udvikling, rehabilitering og beskyttelse af personer med handicap. De fortsatte med at hjælpe personer med handicap med at nå deres optimale fysiske, mentale og sociale funktionsniveau, og derved sætte dem i stand til at opnå en vis uafhængighed i deres liv.

Selvom centerets førsteprioritet er for mennesker med fysiske handicap, er der flest med intellektuelle handicap (49 ud af 60). Centeret har 27 ansatte + 1 frivillig.

Der er 60 handicappede tilknyttet centeret.  De bliver uddannet i fire værksteder. Syning har 15 praktikanter, håndværk har 18 praktikanter, læderarbejde har det laveste med 11 praktikanter mens keramik har 16 praktikanter.

Læderarbejde

De fleste praktikanter fra 2020 blev fastholdt på grund af pandemien, der forstyrrede ikke kun os, men hele verden. I begyndelsen af året 2021 blev der igen optaget tolv praktikanter til færdighedstræning. Ud af tolv er to praktikanter i videregående uddannelse. De tager imod kunders ordrer og laver skoreparation. Ti er under formel uddannelse og de vil forhåbentlig modtage certifikat i slutningen af året. Deres intellektuelle funktionsniveau forbliver en udfordring for os. Det kræver meget tålmodighed at få dem til at rette deres arbejde.

Håndværk

I år 2020/2021 havde vi en stor forskelligartet gruppe af praktikanter. De stræbte efter ikke kun at lære færdigheder, men også at tage fat på løbende ordrer på lokalt niveau. I marts 2020 vendte Covid 19 op og ned på hele verden. Landet var lukket, og træningen blev afbrudt. Derfor fandt ekstern evaluering og certifikatceremonien ikke sted. I øjeblikket er der 18 praktikanter og 13 på uddannelsesprogram. De fleste elever i Håndværk har intellektuelle handicap, og det gør det til en reel udfordring for instruktørerne. Vi er stolte af deres præstationer, da de ofte arbejder mod utrolige fysiske og intellektuelle odds for at lære en færdighed.

Keramik

Det har været et af de mest udfordrende år på mange måder. Vi sluttede året 2020 af med en gruppe på 15 drenge inklusive to erfarne praktikanter (kommissionsarbejdere). Så var der optagelse for i år, og vi åbnede med 17 drenge. Tre af dem blev suspenderet på grund af dårlig opførsel. Vi havde dette store antal i år, fordi vi ikke havde nogen eksamen i 2020. Vi mistede meget tid under lockdown, og dette førte til, at praktikanter havde mindre arbejde til den endelige vurdering. Vi håber, vi kan få en certifikatceremoni i år, hvor 8 praktikanter vil modtage resultatet af hårdt arbejde og nogle forlader centeret. Jeg ville ønske, at de kunne få basale ressourcer og plads, hvor de ville praktisere det lærte og også få mulighed for at udstille deres kunst og leve af det.

Syning

På grund af Corona virus var vi desværre nødt til at stoppe træningen fra marts 2020 til september 2020, da træningsprogrammet ikke gik godt. Der var ingen dimission i november 2020 og nogle af praktikanterne skal vende tilbage for at fortsætte med deres træning i januar 2021. Vi startede med 15 praktikanter i formel uddannelse, desværre måtte to praktikanter droppe ud på grund af helbredsproblemer, vi står nu tilbage med tretten praktikanter.

Centeret tilbyder også programmer såsom grundlæggende computerfærdigheder, hvor syv elever allerede nyder godt af programmet.

For regnskabsåret 2020/21 havde centeret modtaget 36 ansøgninger; af disse var 21 mænd, mens 15 var kvinder.

På grund af statens lockdown, der var forårsaget af covd-19, udskrev centeret ikke nogen praktikanter i år 2020, da den mente, at de ikke havde modtaget tilstrækkelig træning, fordi centeret var lukket fra april til august 2020.

I juni måned 2020 døde Sr. Maria Corda, som var vores kontaktperson. I rapporten står der:

” Nyheden om døden af vores kære Sr. Maria Corda Waldhoer CPS blev modtaget med stor sorg af os alle den 12/06/2020. Sr Maria Corda var en Manager og leder. Hun tjente Ikhwezi Lokusa Rehab indtil det sidste. Det, der betyder mest, er den forskel, hun gjorde i livet for de fysisk handicappede. Sr Maria Corda er meget savnet af bestyrelse, medarbejdere og praktikanter.”

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Sydafrika.

 

Kategorier
Sydafrika

Sydafrika: Langvarig hjælp til handicappede i Sydafrika

Historien

I mere end 15 år har Sankt Vincent Grupperne støttet et rehabiliteringscenter i Sydafrika, der drives af ”Søstrenes af det Dyrebare Blod”. Aftalen med rehabiliteringscenteret blev indgået, da søstrene på Nordvanggård havde forbindelse til nogle medsøstre.

I pjece 165 fra efterår 2005 kan man læse, at der i forbindelse med Sr. Mamertis’ og pastor Muisers’ fødselsdage blev samlet ind til en gave, der skulle gå til ”Søstrenes af det Dyrebare Blod”’s hjem (Ikhwezi Lokusa) for handicappede børn og unge i Transkei, Sydafrika. Det blev til et ganske stort beløb, som Sankt Vincent Grupperne kunne sende af sted til Sydafrika, og efter aftale med ”fødselsdagsbørnene” blev en del af beløbet brugt på en mindeværdig udflugt for hjemmets beboere til en nationalpark i området.

Mission

Ikhwezi Lokusa er et rehabiliteringscenter, der har forpligtet sig til at levere en høj servicestandard for personer i alderen 18 til 35 år, der er fysisk og/eller mildt psykisk handicappede. Det hjælper dem med at nå et optimalt fysisk, mentalt og socialt funktionsniveau gennem færdighedstræning inden for 4 områder: læderarbejde, syning, kunst og kunsthåndværk og keramik. Det hjælper dem også til at finde job på det åbne arbejdsmarked.

Værkstederne

På værkstederne kan de handicappede lære et håndværk, så de senere kan ernære sig selv. Der er professionelle instruktører, og de gennemgår en eksamen med eksterne censorer.

Støttede aktiviteter

SVG har i en årrække støttet driften af de fire værksteder. Det drejer sig om indkøb af maskiner, værktøj og materialer og om instruktørlønninger.

Vi har også givet støtte til specielle behov. F.eks. gav vi 2015 støtte til indkøb af startpakker, som kunne være en symaskine til dem, der skulle nedsætte sig som skrædder eller keramikværktøj & drejeskiver til dem, der skulle arbejde som pottemagere. I 2017 hjalp vi med penge til energibesparende foranstaltninger.

Du kan hjælpe

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ’Sydafrika’.

Kategorier
Sydafrika

Sydafrika: Hjælp til uddannelse af handicappede i Sydafrika

Ikhwezi Lokusa Rehabilitation & Sheltered Employment Society (omdøbt som ovenfor i oktober 2004) blev grundlagt den 23. september 1972 af Missionary Sisters of the Precious Blood og en gruppe berørte mennesker. Handicappede, der havde afsluttet deres uddannelse på Ikhwezi Lokusa School, havde brug for yderligere assistance og uddannelse for at kunne opfylde samfundets og udviklingsbehovet til deres fulde kapacitet. Non-Ex Ikhwezi Elever med fysiske og/eller mildt mentale udfordringer accepteres også af samfundet.

Mission og vision
Mission: Ikhwezi Lokusa er et rehabiliteringscenter, der har forpligtet sig til at levere en høj servicestandard for personer i alderen 18 til 35 år, der er fysisk og/eller mildt psykisk handicappede. Det hjælper dem med at nå det optimale fysiske, mentale og sociale niveau ved at fungere gennem færdighedsuddannelse inden for 4 workshops: læderarbejde, syning, kunst og kunsthåndværk og keramik. Det hjælper dem også til at finde job på det åbne arbejdsmarked.
Vision: Ikhwezi Lokusa er en kristen organisation dedikeret til fremme af uafhængig levevis for personer, der er fysisk og/eller i lettere grad mentalt udfordret gennem rehabilitering og færdighedsuddannelse.
Læs mere om projektet på: http://www.ikrehab.co.za/

Støtte til projektet
Sankt Vincent Grupperne har støttet projektet en del år, og har indgået en ny tre-årig kontrakt om årlig støtte på kr. 40.000. Vores støtte vil gå til maskiner og materialer til læder værkstedet.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 42 52 77 58. Mærk indbetalingen med ’Sydafrika’

Kategorier
Sydafrika

Sydafrika: Ufordringer

I midten af april modtog vi dette brev fra Sr. Maria Corda, der er kontaktperson for vores projekt for handicappede i Sydafrika. Det viser lidt om de udfordringer søstrene har i deres arbejde.

Kære venner og bidragydere!

Biskoppen i mit hjemsogn indleder sit påske cirkulære med eksempler på: “Det hele skete så forskelligt fra det, jeg havde troet ….” og bruger endda Kristi lidenskab som en stærk pegepind til os om at acceptere “det anderledes”.

Da jeg i dag endelig kunne åbne computeren efter elleve dages strømafbrydelse for at læse denne indkommende mail, nikkede jeg kraftigt med hovedet, fordi jeg kunne identificere mig med “det anderledes”.

Efter et hektisk første kvartal af 2017, med 28 nye optagelser til Ikhwezi Lokusa Rehab for at fylde op til maksimal belægning af værksteder og boliger, så alle medarbejderne og især sr. Anna Rita og jeg frem til en rolig ’stille uge’! Vi havde været uden elektricitet siden 4. april, og derfor besluttede vi os for at starte påskeferie den 7. april.

Den følgende dag, da alle havde forladt stedet, herunder håndværker / blikkenslager, blev Sr. Anna Rita ringet op af hektiske lejere i stuen, der fortalte at der strømmede vand ud i nærheden af deres huse. Jeg var selv på et 2-dages provinsrådsmøde i Emaus, 4 timers kørsel fra Mthatha. Kommunens rørlæggere blev informeret, og de havde lovet at komme. De kom også, men kun for at lukke for hovedvandforsyningen til centeret, da de troede alle havde forladt det. Men det efterlod 21 indlogerede familier og den nærliggende Ikwezi Lokusa specialskole tørlagt! Vi håbede, at problemet kunne løses om mandagen i den stille uge ved at tilkalde et kompetent VVS-firma til at reparere det ødelagte rør. Lækagen blev lokaliseret onsdag aften efter vi endda måtte grave i vejen, og det viste sig, at røret var 2 meter nede i jorden.

Elektriciteten blev retableret onsdag middag, for herefter at forsvinde igen …. Generatoren til Administrationskontoret ville normalt minimere den dystre situation, men den besluttede også at “gå i strejke” som buschaufførerne i landet!

Og ’The Independent Development Trust’ kontor ønskede Fakturaer for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsgiverkompensation inden for 4 timer om torsdagen. Lederen af en papirbutik i Mthatha tilbød at hjælpe med at skrive, scanne og e-maile, og således nåede vi deadline klokken 12. Tak, Kevin, for at være en ’Simon’ for os!

I dag er det lørdag med Påske vigilie om aftenen. Elektriciteten var kun gået væk om natten, og 2 timer ved middagstid. Busschaufførerne er tilbage på arbejde, og jeg kan starte med dette påskebrev for at ønske dig alle denne oplevelse af Påske forkyndelsen!
Deres forenet i den opstandne Herre.

Sr. Maria Corda Waldhoer Cps