• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sydafrika: Rapport fra Sydafrika

Vi har modtaget en årsrapport fra IKHWEZI LOKUSA rehabiliterings- og udviklingscenter i Sydafrika.

Regnskabsåret, der starter 1. april 2020 og slutter 31. marts 2021, startede godt, men endte med en masse udfordringer på grund af covid-19. Der var megen forvirring, frygt og usikkerhed; men socialarbejdernes fokus forblev pleje, udvikling, rehabilitering og beskyttelse af personer med handicap. De fortsatte med at hjælpe personer med handicap med at nå deres optimale fysiske, mentale og sociale funktionsniveau, og derved sætte dem i stand til at opnå en vis uafhængighed i deres liv.

Selvom centerets førsteprioritet er for mennesker med fysiske handicap, er der flest med intellektuelle handicap (49 ud af 60). Centeret har 27 ansatte + 1 frivillig.

Der er 60 handicappede tilknyttet centeret.  De bliver uddannet i fire værksteder. Syning har 15 praktikanter, håndværk har 18 praktikanter, læderarbejde har det laveste med 11 praktikanter mens keramik har 16 praktikanter.

Læderarbejde

De fleste praktikanter fra 2020 blev fastholdt på grund af pandemien, der forstyrrede ikke kun os, men hele verden. I begyndelsen af året 2021 blev der igen optaget tolv praktikanter til færdighedstræning. Ud af tolv er to praktikanter i videregående uddannelse. De tager imod kunders ordrer og laver skoreparation. Ti er under formel uddannelse og de vil forhåbentlig modtage certifikat i slutningen af året. Deres intellektuelle funktionsniveau forbliver en udfordring for os. Det kræver meget tålmodighed at få dem til at rette deres arbejde.

Håndværk

I år 2020/2021 havde vi en stor forskelligartet gruppe af praktikanter. De stræbte efter ikke kun at lære færdigheder, men også at tage fat på løbende ordrer på lokalt niveau. I marts 2020 vendte Covid 19 op og ned på hele verden. Landet var lukket, og træningen blev afbrudt. Derfor fandt ekstern evaluering og certifikatceremonien ikke sted. I øjeblikket er der 18 praktikanter og 13 på uddannelsesprogram. De fleste elever i Håndværk har intellektuelle handicap, og det gør det til en reel udfordring for instruktørerne. Vi er stolte af deres præstationer, da de ofte arbejder mod utrolige fysiske og intellektuelle odds for at lære en færdighed.

Keramik

Det har været et af de mest udfordrende år på mange måder. Vi sluttede året 2020 af med en gruppe på 15 drenge inklusive to erfarne praktikanter (kommissionsarbejdere). Så var der optagelse for i år, og vi åbnede med 17 drenge. Tre af dem blev suspenderet på grund af dårlig opførsel. Vi havde dette store antal i år, fordi vi ikke havde nogen eksamen i 2020. Vi mistede meget tid under lockdown, og dette førte til, at praktikanter havde mindre arbejde til den endelige vurdering. Vi håber, vi kan få en certifikatceremoni i år, hvor 8 praktikanter vil modtage resultatet af hårdt arbejde og nogle forlader centeret. Jeg ville ønske, at de kunne få basale ressourcer og plads, hvor de ville praktisere det lærte og også få mulighed for at udstille deres kunst og leve af det.

Syning

På grund af Corona virus var vi desværre nødt til at stoppe træningen fra marts 2020 til september 2020, da træningsprogrammet ikke gik godt. Der var ingen dimission i november 2020 og nogle af praktikanterne skal vende tilbage for at fortsætte med deres træning i januar 2021. Vi startede med 15 praktikanter i formel uddannelse, desværre måtte to praktikanter droppe ud på grund af helbredsproblemer, vi står nu tilbage med tretten praktikanter.

Centeret tilbyder også programmer såsom grundlæggende computerfærdigheder, hvor syv elever allerede nyder godt af programmet.

For regnskabsåret 2020/21 havde centeret modtaget 36 ansøgninger; af disse var 21 mænd, mens 15 var kvinder.

På grund af statens lockdown, der var forårsaget af covd-19, udskrev centeret ikke nogen praktikanter i år 2020, da den mente, at de ikke havde modtaget tilstrækkelig træning, fordi centeret var lukket fra april til august 2020.

I juni måned 2020 døde Sr. Maria Corda, som var vores kontaktperson. I rapporten står der:

” Nyheden om døden af vores kære Sr. Maria Corda Waldhoer CPS blev modtaget med stor sorg af os alle den 12/06/2020. Sr Maria Corda var en Manager og leder. Hun tjente Ikhwezi Lokusa Rehab indtil det sidste. Det, der betyder mest, er den forskel, hun gjorde i livet for de fysisk handicappede. Sr Maria Corda er meget savnet af bestyrelse, medarbejdere og praktikanter.”

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Sydafrika.