Kategorier
Kongo I

Congo I: Lukning af vores projekt for uddannelse af kvinder i Congo

I juni 2017 indgik vi en kontrakt med ’Missionaires Marie Immaculée et Sainte Catherine de Sienne’ i Kisantu, Congo om støtte til uddannelse af unge kvinder som syersker.

Projektet har desværre ikke opfyldt vores krav om rapportering, og vi har ikke kunnet opretholde den nødvendige kontakt med kontaktpersonen. Vi har derfor afsluttet projektet.

Kategorier
Kongo I

Congo I: Strøtanker ved et projekts udløb

Redemptoristen p. Athanase rapporterer fra Congo:

Redemptoristpater Athanase Nsiamina har for nylig sendt sin årsrapport fra det nu snart afsluttede skoleprojektet i det stærkt uroprægede land Congo.

De 40 piger og drenge, der nyder godt af skoleprojektet, er fra otte skoler i bispedømmerne Kinshasa, Kisantu og Matadi.

I år begyndte skolerne efter 15. september, fordi folk blev skudt ned i gaderne i Kinshasa og andre regioner på grund af store protester mod præsident Kabilas forsøg på at fortsætte efter sin 2. periodes udløb, fremgår det af rapporten.   

I Bas-Congo er skolepengene for grundskolen steget fra 935 kr. til 1340 kr. om året. Minimumsprisen for tilsvarende elev i Kinshasa ligger på omkring 2.200 kr.  Denne stigning har sammenholdt med landets dårlige økonomi skubbet flere og flere elever ud af skolen. Forældrene har ikke råd. Uddannelse, en hjørnesten til social forandring, har ellers høj prioritet for befolkningen, men både adgang og kvalitet har lidt, siges det videre.

“Siden 1. september har mine samarbejdspartnere besøgt familier og institutioner for at levere bøger og tøj til hver af de skoler, som vi støtter – også for at være sikker på, at børnene gerne vil gå i skole igen.

Børn fra alle baggrunde er velkomne i vore skoler, men selvfølgelig retter vi os mod de mest sårbare børn i landdistrikterne eller perifere områder i byen.

Jeg er glad for igen at kunne skrive til jer i år. Jeg vil forsøge mit bedste for fortsat at kunne komme med nyt herfra om bør-nene og de unge. Med jeres støtte håber vi at kunne hjælpe endnu flere piger og drenge tilbage til skolen.  Alle elever sender deres hilsner såvel som deres bønner og deres tak.

Gud velsigne jer,“ slutter p. Athanase.

Han har sidst i november sendt en ny ansøgning om fornyet støtte. Sankt Vincent Gruppernes bestyrelse tager stilling til ansøgningen i december.

Kategorier
Kongo I

Congo I: Ny projektansøgning fra Sr. Maxi Benito

Siden 2005 har Sankt Vincents grupperne støttet forskellige projekter i Congo drevet af Mother Laura Søstrene fra Kizundu. Blandt andet har vi støttet etablering af en vandtank og vandingskanaler, da man ellers skulle hente vand i floden.

I nogle år var det Sr. Blanca, der var ansvarlig for projekterne, men efter flere anfald af Malaria flyttede hun i 2012 til Belgien. Vi havde besøg af Sr. Blanca for nogle år siden, hvor hun fortalte om de barske leveforhold i Kinzundu.

Vi har nu modtaget en ny projektansøgning. Formålet med projektet er at give en god og komplet uddannelse til unge ugifte kvinder og mødre for at hjælpe dem til at lære tilskæring og syning af kjoler på Sr. Laura’s undervisningscenter.

Vores støtte skal anvendes dels til anskaffelse af det nødvendige udstyr, dels til de løbende udgifter til materialer etc.  Vi forventer at indgå en kontrakt om kort tid.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3347, Konto nr. 1097164. Husk at mærk bidraget med Congo I.

 

Kategorier
Kongo I

Kongo 1: Sr. Blanca’s Perez cisterne projekt i Congo

Det har længe været Sr. Blanca Perez’s ønske at bygge en stor underjordisk cisterne med tilhørende kanaler til opsamling af vand.

Sr. Blanca tilhører ordenen Moder Laura’s søstre i Kizundu i Kongo, hvor de driver en missionsstation. Vandtanken og de tilhørende kanaler skulle ligge i Ngeba i Kongo, så især børn der kommer for at modtage kosttilskud, også kan få rent vand.

Der er dårlig infrastruktur i området, vand er en mangelvare og der er sjældent elektricitet i regionen. Hidtil har vand måttet hentes i floden og transporteres i blikdunke til fods eller på cykel.

Sr. Blanca’s drøm blev til virkelighed. Nu er projektet afsluttet. Sr. Flania Copete skriver til os på vegne af Sr. Blanca, Moder Laura’s Søstre og menneskene i Ngeba og siger tak til Sankt Vincent Grupperne og vores støtte til cisterne og kanal projektet i Ngeba. Dette projekt har virkelig påvirket samfundet i Ngeba. Mange mennesker var involveret og hjalp til med at færdiggøre projektet. ”Vi lærte, at det er muligt at ændre kvaliteten af vort liv, når vi samarbejder i projektet. Vores naboer i andre landsbyer føler sig også motiverede og inspirerede til at komme i gang med at bygge en lignende vandtank hvor også de kan opsamle regnvand og lagre det til den tørre årstid. Må Gud velsigne jer alle”, siger Søster Flania. Sr. Blanca

Cisterne

Kategorier
Kongo I

Kongo I: Brev fra Sr. Blanca

Sr. Blanca Perez fra Mother Laura Søstrene fra Kizundu i Congo har undertegnet en kontrakt med Sankt Vincent Grupperne, så de kan komme i gang med et projektet til knap 36.000 kr. Søstrene ønsker nemlig at bygge kanaler og en vandtank i Ngeba i Congo, så især børn, der også modtager kosttilskud på missionssstationen, kan få rent vand. Der er ingen vand eller elektricitet i hele regionen. Indtil kanalerne og tanken er bygget, må fire missionærer, der arbejder i missionen, hente vand fra floden. De bærer vandet i blikdunke enten til fods eller ved hjælp af en cykel.

Der to årstider i Congo. Den tørre begynder i maj og varer til oktober. Regntiden begynder i slutningen af oktober og varer til maj. Regntiden er en årstid, der vækker glæde, fordi alt er grønt, og især fordi vi har vand til vores huse, vores poliklinikker, til kostskolerne m.v. Den tørre årstid er til gengæld trist, fordi alt er støvet og gråt. Normalt ville man kunne plante grønsager, men manglen på vand forhindrer det. Vi venter utålmodigt på regntiden for at få det vand, som vi i høj grad mangler, siger Sr. Blanca og fortsætter: Vi ønsker at bygge vandtanke, så vi kan opsamle regnvand og lagre det til den tørre årstid, fordi det er meget hårdt at leve uden vand og ikke kunne hjælpe de mennesker, som bor i nærheden, især de syge. En vandtank vil være en utrolig hjælp for os og for befolkningen, som lider så meget.

Tak til Sankt Vincent Grupperne og jeres støtter for at at hjælpe os; jeg véd, at mange af jer må undvære noget for kunne dele med de fattigste. “Gud give jer altid hundredfold tilbage, og velsignet være jeres børn og hele jeres familie”, slutter Sr. Blanca.

Du kan øremærke din indbetaling ved at skrive “Sr. Blanca” i meddelelsesfeltet