Congo I: Lukning af vores projekt for uddannelse af kvinder i Congo

I juni 2017 indgik vi en kontrakt med ’Missionaires Marie Immaculée et Sainte Catherine de Sienne’ i Kisantu, Congo om støtte til uddannelse af unge kvinder som syersker. Projektet har desværre ikke opfyldt vores krav om rapportering, og vi har ikke kunnet opretholde den nødvendige kontakt med kontaktpersonen. Vi har derfor afsluttet projektet.

Congo I: Strøtanker ved et projekts udløb

Redemptoristen p. Athanase rapporterer fra Congo: Redemptoristpater Athanase Nsiamina har for nylig sendt sin årsrapport fra det nu snart afsluttede skoleprojektet i det stærkt uroprægede land Congo. De 40 piger og drenge, der nyder godt af skoleprojektet, er fra otte skoler i bispedømmerne Kinshasa, Kisantu og Matadi. I år begyndte skolerne efter 15. september, fordi … Læs mere

Congo I: Ny projektansøgning fra Sr. Maxi Benito

Siden 2005 har Sankt Vincents grupperne støttet forskellige projekter i Congo drevet af Mother Laura Søstrene fra Kizundu. Blandt andet har vi støttet etablering af en vandtank og vandingskanaler, da man ellers skulle hente vand i floden. I nogle år var det Sr. Blanca, der var ansvarlig for projekterne, men efter flere anfald af Malaria … Læs mere

Kongo 1: Sr. Blanca’s Perez cisterne projekt i Congo

Det har længe været Sr. Blanca Perez’s ønske at bygge en stor underjordisk cisterne med tilhørende kanaler til opsamling af vand. Sr. Blanca tilhører ordenen Moder Laura’s søstre i Kizundu i Kongo, hvor de driver en missionsstation. Vandtanken og de tilhørende kanaler skulle ligge i Ngeba i Kongo, så især børn der kommer for at … Læs mere

Kongo I: Brev fra Sr. Blanca

Sr. Blanca Perez fra Mother Laura Søstrene fra Kizundu i Congo har undertegnet en kontrakt med Sankt Vincent Grupperne, så de kan komme i gang med et projektet til knap 36.000 kr. Søstrene ønsker nemlig at bygge kanaler og en vandtank i Ngeba i Congo, så især børn, der også modtager kosttilskud på missionssstationen, kan … Læs mere