Kategorier
Kongo II

Congo II: Situationen for redemptorist-skolerne i Congo

Situationen for redemptorist-skolerne i Den Demokratiske Republik Congo

Fader Fabien Balongana, der er ny kontaktperson for vores projekt i Den Demokratiske Republik Congo, har sendt følgende hilsen:

Redemptoristernes Kongregation i Den Demokratiske Republik Congo har fokus på uddannelse for at skabe hele mennesker.

Vi organiserer fem skoler; tre skoler i hovedstaden Kinshasa og to skoler i det centrale Congo. Hver af vores skoler har mere end 250 elever, og vi modtager børn fra alle familier, uanset baggrund.

Nogle familier har ikke råd til at betale for deres børns skolegang. Forældrene vil gerne sende deres børn i skole men har ikke råd. Det går ud over børnene – de vil gerne studere, men forældrene er fattige. Resultatet er, at børnene slet ikke kommer i skole eller ikke kan gennemføre skoleåret, hvis der ikke betales skolepenge til hver termin.

Forældrenes vanskeligheder med at betale skolepenge udgør en økonomisk udfordring for vores skoler, der mangler midler til den daglige drift. Skolerne har problemer med at købe undervisningsmateriale til eleverne og har heller ikke penge til at aflønne lærerne. Den congolesiske stat yder ikke tilskud til driften af privatskoler.

Vi er meget taknemmelige for hjælpen fra Sankt Vincent Gruppene, der dækker betaling af skolepengene for 40 elever/studerende. Disse børn får dermed mulighed for at gå i skole og studere. Eleverne får også en lille snack for at opmuntre dem til at udføre deres skolearbejde godt. Pengene er endvidere indirekte en stor hjælp til driften af vores skoler.

Skolepengene, som vi modtager fra fra Sankt Vincent Gruppene, hjælper os effektivt med at uddanne de fattige elever, som vi har på vores skoler.

Kategorier
Kongo II

40 fattige skoleelever adopteret af Sankt Vincent Grupperne

Det er ikke så let for fattige forældre i Congo, når de ønsker, at deres børn skal i skole og på sigt få en uddannelse, så de kan klare sig i samfundet.

Sankt Vincent Grupperne har for nylig tegnet en ny kontakt med redemptoristerne  i Kinshasa i Congo, en kontrakt som sørger for at 40 fattige skoleelever og studenter får mulighed for at uddanne sig.

Det to-årige projekt betaler for skole-udgifter transport og andre udgifter, som forældrene ellers skulle betale for at få deres børn i skole; det gælder også for de fem unge, som nu kan gennemføre deres universitetsuddannelse.

10 elever i børnehaven, 15 elever i grundskolen, 10 elever i gymnasiet og 5 elever på universitetet støttes med i alt 51.000 kr. per år.

Redemptoristerne sørger for, at lokalsamfundet bevidstgøres om, at uddannelse er vigtig og at især uddannelse af piger har stor betydning for samfundet.

Den Demokratiske Republik Congo ligger i Centralafrika og har en befolkning på 71 millioner mennesker. Landet hører til de fattigste lande i verden.

Congo står med enorme udfordringer i at sørge for uddannelse til alle børn og unge. Landets første prioritet er at brødføde børnene; uddannelse kommer dermed ind som en anden prioritet.

I skolesystemet er det især pigerne det går udover. Det prøver projektet at råde bod på for nogle piger.

Sankt Vincent grupperne har igennem flere år støttet redemptoristerne i deres utrættelige arbejde for fattige familier.

Støt projektet med et bidrag. Et barn i grundskolen koster 85 kr. om måneden.

s4

Kategorier
Kongo II

Kongo II: Skoleprojekt i Congo

Redemptorist Athanase Nsiamina fra Congo har netop sendt sin årsrapport til Sankt Vincent Grupperne, hvoraf det fremgår, at der stadig er et stærkt behov for hjælp til at betale for fattige elevers skolegang, til skolematerialer og i et vist omfang til lærerlønninger.

Der er tale om Boko Kivulu Skole, som får støtte til 200 børn samt to andre skoler, som har stærkt behov hjælp. Egentlig koster det ikke mere end 1,50 kr. pr. dag for elev, men det er mange penge for de fattige familier.

Fra september 2011 juni til 2012 har det været sådan, at vi begyndte at betale udgifterne for 200 elever, men vi har ikke nok til at betale for alle studerende. Vi betaler 150 USD (ca. 900 kr.) for hver elev i børnehaveklassen og 250 USD om året for en elev i folkeskolen.

Der er også brugt penge på materialer som bøger, notesbøger, papir, blyanter, kridt, men det er langt fra nok. Jeres donation har skabt mulighed for at mange forældre har kunnet sende deres børn i skole. Det er vi meget taknemmelige for. Mange af børnene er forældreløse, idet deres forældre er døde af AIDS. Uden jeres støtte ville disse børn ikke have haft en chance for at få uddannelse og dermed sikret en bedre fremtid.

Rappporten fremhæver, at de tilsendte penge har været givet godt ud, men der er behov for yderligere støtte. Projektets formål er at støtte 200 elever med skolepenge, da børnene ellers ikke havde råd til at gå i skole. Ligeledes er der afsat penge til skolematerialer og vi kan med donationen selv skaffe midler til reparation af skolebygningerne.

kongo

 

Kategorier
Kongo II

Kongo II: Elever får undervisning for 1,50 kr. pr. dag

Redemptorist Athanase Nsiamina fra Congo hat netop sendt sin årsrapport til Sankt Vincent Grupperne, hvoraf det fremgår, hvad han har brugt de ca. 76.000 kr.. til, som han modtog i 2010.

200 elever har modtaget undervisning for det første halvår, dvs. hver elev koster ca. 83 kr for 4 måneder – svarende til mindre end 1,50 kr. pr. dag. Der er ligeledes brugt 550 kr. til skolematerialer: bøger, papir, notesbøger, skriveredskaber og kridt. Desuden er der brugt et mindre beløb til lærermaterialer. “Vi fortrækker selv at betale lærernes løn, så skolen er i stand til at overleve. Jeres donation har skabt mulighed for at vi har kunnet forbedre bygningerne. En del vægge trængte til reparation og tre klasserum behøvede nye tage i Tata Mapasa skolen i byen Kinshasa. Mange af børnene er forældreløse, idet deres forældre døde af AIDS. Alt dette har kostet godt 8.000 kr.”, siger Athanase.

Projektets formål er at støtte 200 elevers med skolepenge, da børnene ellers ikke havde råd til at gå i skole. Ligeledes er der afsat penge til skolematerialer og reparation af skolebygningerne, som det fremgår ovenfor. Athanase Nsiamina oplyser, at redemotisterne har som mål at kunne give undervisning til 272 elever – et antal elever, som skolen før har haft.